Press "Enter" to skip to content

Veľká príležitosť pre slovenské IT: Odchádzajúci učitelia z FIIT STU zakladajú medzinárodný inštitút

Po turbulentnom období na FIIT STU, ktoré sprevádzalo výrazné zníženie kvality štúdia, vyhodenie obľúbených pedagógov nesúhlasiacich s krokmi vedenia, či útoky na angažovaných študentov, prichádza mimoriadne pozitívna správa.

Nejde však o správu zo samotnej fakulty, ale od učiteľov, ktorí ju po dlhom boji za hodnoty nedobrovoľne alebo dobrovoľne opustili. Ako my, študenti, tak aj verejnosť sme verili, že táto skupina obľúbených a odborne zdatných pedagógov sa nerozpadne a že o nich ešte budeme počuť. A to sa dnešným dňom stáva realitou.

Známe mená našich profesorov a docentov, bývalých zamestnancov FIIT STU, ktorým sme ešte nedávno chodili na prednášky, ohlasujú vznik novej inštitúcieKempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT).

Štyri tímy vedcov zakladajú medzinárodný výskumný inštitút

Pod vedením prof. Márie Bielikovej sa spojili štyri tímy slovenských vedcov a v Bratislave zakladajú nový medzinárodný inštitút. Ten sa bude zaoberať výskumom inteligentných technológií – umelej inteligencie a viacerých oblastí informatiky a informačných technológií. Jeho cieľom je taktiež prepojiť informatiku aj s otázkami etiky, ktorá v súčasnosti hrá čoraz dôležitejšiu úlohu.

“Po rozporuplnom riadení, ktoré na fakulte zavládlo od nástupu nového dekana, je pre nás ako študentov veľmi dobrou správou, že sa učiteľský zbor našej fakulty po odchode nerozpadol. Aj keď nás ich odchod mrzí, vítame ich kroky. Teší nás, že vedú k rozvoju odborov, ktoré sme sa rozhodli študovať a ktoré môžu posunúť informatiku na Slovensku kvalitatívne ďalej.”

Inštitút KInIT plánuje spolupracovať s ďalšími špičkovými výskumnými inštitúciami, vysokými školami či priemyslom: “Chce prispieť k tomu, aby sa talent v oblasti informatiky mohol realizovať na Slovensku a mladí nemuseli odchádzať do zahraničia.”

“Kľúčovým impulzom pre vznik inštitútu je vytvoriť nový prvok v ekosystéme výskumu a vzdelávania na Slovensku tak, aby motivoval mladých schopných ľudí budovať si kariéru na Slovensku,”​ povedala jedna zo zakladajúcich členiek nového inštitútu, prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. ​Víziu vidí najmä v tom, aby inštitút priniesol svetovú kvalitu výskumu, vývoja v oblasti inteligentných technológií a informatiky.

V súčasnosti tvorí tím inštitútu až 25 vedkýň a vedcov, ktorí majú stovky publikácií a tisícky citácií. Ďalšie mená budú podľa našich informácií predstavené už čoskoro.

Inštitút dostal meno po vynálezcovi Wolfgangovi Kempelenovi, ktorý sa narodil a pôsobil v 18. storočí v Bratislave a bol autorom mnohých vynálezov.

Za inštitútom stoja známe mená z FIIT STU, zameria sa na šesť oblastí

Výskumný tím inštitútu tvoria viacerí obľúbení učitelia, ktorí ešte donedávna pôsobili na FIIT STU. Prvými známymi menami sú profesori Mária Bieliková, Mária Lucká, Pavol Návrat a docenti Viera Rozinajová, Daniela Chudá, Marián Šimko, Peter Lacko a Jakub Šimko. Všetci pôsobia v oblasti umelej inteligencie, majú za sebou viaceré projekty na Slovensku aj vo svete a v neposlednom rade si ich pamätáme ako špičkových pedagógov. 

Medzi zakladujúcimi výskumníkmi sú traja profesori a päť docentov, ktorí ešte donedávna pôsobili na FIIT STU.

V súčasnosti tvorí tím inštitútu až 25 vedkýň a vedcov, ktorí majú stovky publikácií a tisícky citácií. Ďalšie mená budú podľa našich informácií predstavené už čoskoro.

Tematicky bude vychádzať inštitút z oblastí, v ktorých vedci už preukázali svoje odborné schopnosti. Medzi hlavnými sa uvádza 6 okruhov výskumu: informačná bezpečnosť, dezinformácie a škodlivé správanie na internete, spracovanie prirodzeného jazyka, inteligentné energetické siete, personalizácia a odporúčanie pre e-commerce a testovanie a vizualizácia softvéru.

Kľúčová je aj medzinárodná spolupráca

Vedci sa nebránia ani spolupráci s vysokými školami a výskumnými inštitúciami zo Slovenska aj zo zahraničia, práve naopak. Cieľom je totiž podľa ich slov aj zvyšovať kvalitu jednotlivých študijných programov, v prvom kroku najmä na doktorandskom stupni štúdia. Zároveň sú otvorení spolupráci so všetkými inštitúciami, ktoré sa snažia rozvíjať talent, pričom spolupráca s univerzitami bude najmä vo výskume v prepojení na prax.

Snahou pedagógov je, aby mladí talentovaní ľudia zostávali na Slovensku a mali príležitosť prepájať štúdium s výskumom.

Doc. Marián Šimko, bývalý prodekan FIIT STU, sa vo výskume zamierava aj na spracovanie prirodzeného jazyka.

“Veríme, že tesnejšie spojenie akadémie, výskumu a privátneho sektora vyvíjajúceho inovatívne produkty a služby bude zmysluplné a urýchli nástup užitočných technológií zodpovedným a ekologickým spôsobom,”​ hovorí doc. Ing. Marián Šimko, PhD., člen výskumného tímu KInIT.

Snahou vedcov je, aby mladí talentovaní ľudia zostávali na Slovensku a mali príležitosť prepájať štúdium s výskumom. Inštitút sa navyše nebráni ani spolupráci s vládou Slovenskej republiky, ktorá by mohla prispieť k lepšiemu prepojeniu dopytov trhu.

Kľúčový má byť aj medzinárodný rozmer, a to z pohľadu vytvárania funkčných spoluprác so zahraničnými výskumnými pracoviskami a univerzitami, z čoho budú v konečnom dôsledku opäť ťažiť aj študenti. Jedným z cieľov je podľa slov vedcov zapojiť šikovných ľudí zo zahraničia, a to najmä pri rozvoji inštitútu, spolupráci na projektoch či získavaní nových doktorandov a postdoktorandov.

Reakcie priemyslu sú pozitívne, s inštitútom bude spolupracovať viacero slovenských firiem

Medzi partnermi projektu sa nachádzajú aj známe slovenské firmy. V súčasnosti projekt už finančne podporili spoločnosti ESET, Tatra Banka, Innovatrics, Seesame a Softec. Ďalšími zdrojmi financovania budú aj vedecko-výskumné granty. Do spolupráce sa môžu zapojiť aj ďalšie spoločnosti, a to prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza na stránkach inštitútu KInIT.

ESET sa stal kľúčovým partnerom novovznikajúceho inštitútu a verí v mimoriadny prínos inštitútu pre Slovensko: ​“Spoločnosť ESET dlhodobo podporuje vzdelávanie, vedu a výskum, pretože tieto oblasti považujeme za kľúčové pre napredovanie krajiny ako aj našej spoločnosti. Je preto prirodzené, že podporíme vytvorenie nezávislého slovenského pracoviska s ambíciou robiť špičkový výskum na svetovej úrovni, ktoré bude navyše pôsobiť aj v našej oblasti,”​ vyjadril sa Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET (foto: ESET).

Inštitút podporila aj spoločnosť Tatra Banka. Jej generálny riaditeľ, Michal Liday, povedal, že spojenie špičkových vedcov s inovatívnymi spoločnosťami má svetový potenciál a bude motivovať talentovaných študentov a pedagógov zostať na Slovensku.

„Som presvedčený, že Kempelenov inštitút bude pre Slovensko vzor, ktorý ukáže, prečo sa oplatí zameriavať na excelentnosť, inovatívnosť a kvalitu a nie na priemernosť a kopírovanie. Tento cieľ sa dá dosiahnuť jedine otvoreným prístupom a spoluprácou – či už s medzinárodnými vedeckými pracovníkmi, alebo so špičkovými európskymi firmami,“ ​hovorí Ján Lunter, zakladateľ firmy Innovatrics.

Spoločnosť Seesame považuje za dôležitý aj boj s dezinformáciami: “Potrebujeme kultiváciu informačného priestoru aj verejnej diskusie, a preto chceme podporovať výskum, ktorý k tomu dokáže prispieť,” hovorí Michaela Benedigová z agentúry Seesame.

“Sme radi, že môžeme byť pri vzniku a raste tejto inštitúcie. Veríme, že bude inšpiráciou a impulzom pre ďalšie prepájanie vedy a súkromného sektora na Slovensku,“ uzatvoril Peter Morávek, CEO spoločnosti Softec.

Inštitút sa stane realitou už v septembri

Po rozporuplnom riadení, ktoré na fakulte zavládlo od nástupu nového dekana, je pre nás ako študentov veľmi dobrou správou, že sa učiteľský zbor našej fakulty po odchode nerozpadol. Aj keď nás ich odchod mrzí, vítame ich kroky. Teší nás, že vedú k rozvoju odborov, ktoré sme sa rozhodli študovať a ktoré môžu posunúť informatiku na Slovensku kvalitatívne ďalej.

Činnosť inštitútu sa má začať už v septembri 2020 a samotné sídlo bude oznámené už čoskoro. Ďalšie informácie o inštitúte je možné získať na jeho oficiálnej stránke – www.kinit.sk

Situáciu budeme pozorne sledovať a ďalšie informácie vám prinesieme aj prostredníctvom stránok Za Našu FIIT.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.