Press "Enter" to skip to content

Kategória: Dianie na univerzite

Predseda AS STU kritizoval rektorove odmeny. Keď bol vo vedení on, odmeny boli vyššie

Minulý týždeň sa v médiách objavila informácia o údajných vysokých odmenách rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) – prof. Miroslava Fikara, ktoré získal za…

Senát FIIT STU považuje priebeh zasadnutia, na ktorom bol odvolaný rektor, za korektný

Počas hlasovania per rollam Akademického senátu FIIT STU, ktoré sa odohralo 11.11.2020, sa rozhodovalo o dvoch návrhoch: Návrh predsedu AS FIIT STU v Bratislave k Národnému integrovanému…

Študentská časť akademického senátu žiada o opätovné prerokovanie návrhu na odvolanie rektora

Študentská časť akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (ŠČ AS) výraznou väčšinou hlasov schválila uznesenie, v ktorom žiada predsedníctvo akademického senátu o opätovné prerokovanie uznesenia, ktorým…

Ombudsmanka skonštatovala, že senát STU konal protiústavne. Bol podaný ďalší podnet

Na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (AS STU) 13.07.2020 sa prerokovávali existenčné otázky týkajúce sa Fakulty informatiky a informačných technológií STU…