Press "Enter" to skip to content

Kategória: Dianie na univerzite

Študentská časť akademického senátu žiada o opätovné prerokovanie návrhu na odvolanie rektora

Študentská časť akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (ŠČ AS) výraznou väčšinou hlasov schválila uznesenie, v ktorom žiada predsedníctvo akademického senátu o opätovné prerokovanie uznesenia, ktorým…

Ombudsmanka skonštatovala, že senát STU konal protiústavne. Bol podaný ďalší podnet

Na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (AS STU) 13.07.2020 sa prerokovávali existenčné otázky týkajúce sa Fakulty informatiky a informačných technológií STU…