Press "Enter" to skip to content

Študentská časť akademického senátu žiada o opätovné prerokovanie návrhu na odvolanie rektora

Študentská časť akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (ŠČ AS) výraznou väčšinou hlasov schválila uznesenie, v ktorom žiada predsedníctvo akademického senátu o opätovné prerokovanie uznesenia, ktorým v pondelok senát odvolal rektora, prof. Fikara.

Agentúru TASR o tom informoval člen študentskej časti Akademického senátu. „Takéto dôležité a významné rozhodnutie malo byť primárne odkomunikované v dostatočnom predstihu s akademickou obcou tak, aby mala adekvátny čas sa k nemu vyjadriť, čo sa nestalo,“ tvrdia študenti z AS STU. 

ŠČ AS argumentuje porušením ustavných práv na informácie a ustanovenia o verejnosti konania zo strany akademického senátu a jeho predsedu, prof. Peciara. O tom, že postup predsedu a akademického senátu odporuje ústave, svedčí aj vyjadrenie verejnej ochrankyne práv, ktorá označila obdobné konanie počas júlového zasadnutia akademického senátu za protiústavné.

Návrhom sa musí do piatich pracovných dní zaoberať predsedníctvo akademického senátu. To momentálne pozostáva z 9 členov:

  • prof. Marián Peciar (predseda AS)
  • prof. Štefan Stanko (podpredseda AS)
  • Ing. Andrej Majstrík (predseda ŠČ AS)
  • Bc. Milan Švolík (podpredseda ŠČ AS)
  • doc. Milan Andráš
  • prof. Ján Híveš
  • doc. Milan Naď
  • prof. František Janíček
  • doc. Valentino Vranić

Na prijatie návrhu s ním musí súhlasiť nadpolovičná väčšina prítomných členov predsedníctva.

Veríme, že po tom, ako pobúrenie nad priebehom posledného zasadnutia senátu a konaním predsedu prof. Peciara vyjadrila nielen veľká časť študentov, ale aj viacerí zamestnanci univerzity či verejne známe osobnosti, predsedníctvo prejaví sebareflexiu a vráti návrh na opätovné prerokovanie.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.