Press "Enter" to skip to content

Akademický senát STU schválil návrh na odvolanie rektora STU

Na dnešnom zasadnutí Akademického senátu, ktoré trvalo viac ako 5 hodín sa diskutovalo a hlasovalo o návrhu na odvolanie rektora STU. V záverečnom tajnom hlasovaní senátori väčšinovo schválili návrh na odvolanie rektora STU.

Počas zasadnutia mohol byť porušený zákon

Zasadnutie senátu sprevádzali viaceré napäté okolnosti. Na začiatku nebola na zasadnutie vpustená verejnosť a médiá a neskôr sa na zasadnutie nevedel dostať ani poslanec a podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Napokon sa na zasadnutie dostal až po privolaní policajnej hliadky.

Senát tiež na začiatku prenosu odhlasoval zákaz nahrávania zasadnutia. Viaceré organizácie však začali upozorňovať, že takýto zákaz môže byť porušením vysokoškolského zákona.

Živý prenos ponúkla na svojom Youtube Slovenská technická univerzita, avšak bol kritizovaný za mimoriadne nekvalitný zvuk. Záznam napokon ponúkol prostredníctvom svojho Facebook účtu poslanec Juraj Šeliga. Jeho záznam sledovalo v čase hlasovania o odvolávaní rektora vyše 1700 ľudí.

Rektora podporili študenti i dekani

Na podporu rektorovi vznikol otvorený list od študentov v akademickom senáte. V ňom sa proti odvolávaniu rektora postavila študentská časť Akademického senátu STU.

Začiatkom víkendu usporiadala študentská senátorka STU za FIIT aj anketu medzi študentami našej fakulty o tom, ako situáciu vnímajú. V nej sa študentov pýtala na ich postoj k odvolávaniu rektora STU. V ankete sa až 159 študentov vyjadrilo, že sú proti odvolaniu rektora, 4 študenti sú za odvolanie rektora a 4 študenti sa nevedeli vyjadriť.

Viaceré študentské spolky v priebehu víkendu vyjadrili podporu rektorovi STU a odsúdili mocenské hry, ktoré sa na univerzite odohrávajú. Rektorovi vyjadrili podporu medzi inými Združenie študentov Stavebnej fakulty STU, Študentský Cech Strojárov, CHEM – Spolok študentov FCHPT STU, Študentský parlament FAD STU, predsedníctvo Ynet, Študentský parlament Ústavu manažmentu, Radio TLIS a RUŠ ŠD Mladosť.

Z otvoreného listu študentov vyplýva, že rektor získal podporu aj od dekanov Fakulty architektúry a dizajnu a Stavebnej fakulty STU.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.