Press "Enter" to skip to content

Kategória: Dianie na fakulte

Študenti upozorňujú na možné blokovanie prístupu na Askalot. Po kritike vedenia.

Iba pred mesiacom bola dlhoročná verzia interného diskusného fóra pre študentov – Askalot – nahradená novou, údajne vylepšenou. Tú študentom prezentoval súčasný prodekan, ktorý sa…

Senát FIIT STU považuje priebeh zasadnutia, na ktorom bol odvolaný rektor, za korektný

Počas hlasovania per rollam Akademického senátu FIIT STU, ktoré sa odohralo 11.11.2020, sa rozhodovalo o dvoch návrhoch: Návrh predsedu AS FIIT STU v Bratislave k Národnému integrovanému…

Diskriminácia na STU: Fakulta bránila v zápise študenta, ktorý upozorňoval na prešľapy

Začiatkom každého akademického roka dochádza k zápisu študentov, ktorí splnili povinnosti uvedené študijným poriadkom. Dňa 25.8. zaslala poverená prodekanka pre štúdium e-mail, v ktorom vyzvala…