Press "Enter" to skip to content

Senát FIIT STU považuje priebeh zasadnutia, na ktorom bol odvolaný rektor, za korektný

Počas hlasovania per rollam Akademického senátu FIIT STU, ktoré sa odohralo 11.11.2020, sa rozhodovalo o dvoch návrhoch:

  1. Návrh predsedu AS FIIT STU v Bratislave k Národnému integrovanému reformnému plánu.
  2. Návrh predsedu AS FIIT STU v Bratislave k procesu schvaľovania návrhu na odvolanie prof. Ing.Miroslava Fikara, DrSc. z funkcie rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Hlasovania sa zúčastnilo všetkých 12 senátorov, pričom so samotnými návrhmi nesúhlasil iba jeden študentský senátor – Róbert Belanec.

Druhý návrh sa týkal zasadnutia Akademického senátu STU zo dňa 26.10., na ktorom sa odohralo schválenie návrhu na odvolanie rektora STU, prof. Miroslava Fikara.

Podľa akademického senátu FIIT STU je voľba kandidáta na rektora a návrh na odvolanie rektora z funkcie v pôsobnosti akademického senátu verejnej vysokej školy a samotný priebeh schvaľovania návrhu na odvolanie rektora pokladá fakultný senát za korektný.

Samotné zasadnutie pritom neprebiehalo pokojne, sprevádzali ho viaceré napäté okolnosti. Na začiatku nebola na zasadnutie vpustená verejnosť a médiá a neskôr sa na zasadnutie nevedel dostať ani poslanec a podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Napokon sa na zasadnutie dostal až po privolaní policajnej hliadky.

Mediálna kampaň a manipulácia

Akademický senát fakulty zároveň odmietol údajnú mediálnu kampaň na diskreditáciu predsedu AS STU, predsedníctva AS STU a AS STU ako celku. O mediálnej kampani pritom hovoril aj samotný predseda AS STU prostredníctvom tlačovej správy, kde hovorí o manipulácii.

Akademickému senátu sa nedávno venovala aj verejná ochrankyňa práv, prof. Patakyová, ktorá konštatovala, že senát STU konal protiústavne. Stav na STU momentálne vyhodnocuje aj ministerstvo školstva, ktoré má na stole návrh na odvolanie rektora, prof. Miroslava Fikara.

„Ministerstvo školstva v súčasnosti eviduje len odpoveď predsedu akademického senátu, v ktorej na vznesené otázky nereaguje,“ objasnil tlačový odbor pre agentúru SITA. Zároveň dodal, že o ďalšom postupe rozhodnú až po získaní stanoviska vysokej školy.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.