Press "Enter" to skip to content

Výsledok diania na FIIT: Fakulta hlási najväčší pokles študentov na STU

Po turbulentnom roku na FIIT STU sa ukazuje prvé vysvedčenie nového vedenia smerom od študentov.

V medziročnom porovnaní počtu študentov na jednotlivých fakultách Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) sa ukázalo, že Fakulta informatiky a informačných technológií zaznamenala citeľný medziročný prepad v celkovom počte študentov, najväčší spomedzi všetkých fakúlt STU.

Vyplýva to z materiálu o počte študentov na STU, ktorý bol predložený na kolégiu rektora na konci roka 2020.

Polovica doktorandov na fakulte chýba

Najväčší prepad v počte študentov na prvom stupni štúdia (bakalársky stupeň) zaznamenala Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (-10,30%), pričom v tesnom závese je FIIT STU (-10,10%). Na druhom stupni štúdia nemilo vedie Strojnícka fakulta s poklesom vyše -20,40%, vysoké čísla však dosiahla aj chemická (-13,90%) a informatická (-13,10%) fakulta.

Nové vedenie a podmienky štúdia na fakulta sa najvýraznejšie prejavili na treťom, doktorandskom stupni štúdia, kde došlo k výraznému poklesu počtu študentov. Na FIIT STU je v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom až o takmer polovicu menej študentov (-42,90%). Tento pokles do veľkej miery pravdepodobne súvisí aj s dobrovoľným či nedobrovoľným odchodom školiteľov, ktorí na fakulte pôsobili.

Porovnanie počtu študentov na STU za ak. roky 2019/20 a 2020/21 (zdroj: stuba.sk).

V celkových číslach za všetky tri stupne štúdia zaznamenala FIIT najvyšší pokles -12,20%, s odstupom nasleduje chemická fakulta (-9,60%) a strojnícka fakulta (-8,70%).

Kým niektoré fakulty na STU zaznamenali pokles počtu študentov, iné dokázali aj rásť. Príkladom je Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI), na ktorej došlo k nárastu na prvom aj na treťom stupni denného štúdia a celkovo tak dosiahla o 6% študentov viac. Ešte pozitívnejšie čísla hlási Ústav manažmentu STU s celkovým rastom až o 9%.

Do prvého ročníka nenastúpila ani polovica prijatých študentov

Ďalším ukazovateľom sú aj počty prijatých a zapísaných uchádzačov na fakulty univerzity. Kým v akademickom roku 2019/20 sa z celkového počtu 536 prijatých uchádzačov na bakalárske štúdium na FIIT STU zapísalo 397 (74%), v aktuálnom akademickom roku 2020/21 sa z 586 prijatých uchádzačov zapísalo len 259 (44%), teda ani nie polovica.

Nižší pomer zaznamenala iba chemická fakulta s 41%. Nejde však o taký výrazný pokles, keďže predchádzajúci rok dosiahol pomer prijatých a zapísaných študentov na tejto fakulte hodnotu 51%.

Naopak, najvýraznejší nárast zaznamenali Ústav manažmentu (z 60% na 88%) a Stavebná fakulta (zo 75% na 84%).

Pomer zapísaných k prijatým študentom sa pritom na STU výrazne nemenil. Kým v akademickom roku 2019/20 sa spomedzi prijatých uchádzačov zapísalo 67%, v aktuálnom akademickom roku sa toto percento zvýšilo len mierne, a to na 68%.

Porovnanie počtu zapísaných študentov bakalárskeho štúdia na STU za ak. roky 2019/20 a 2020/21 (zdroj: stuba.sk).

V absolútnych číslach tiež klesol aj celkový počet podaných prihlášok. Na fakulte informatiky poklesol z 1 025 na 993, celouniverzitne išlo o pokles z 6 102 na 5 836.

Klesajúce počty študentov môžu mať negatívny dopad na financovanie fakulty. Počty študentov jednotlivých stupňov štúdia sa totiž zohľadňujú pri výpočte dotácie na ďalšie akademické roky. Aktuálny pokles sa tak môže prejaviť už v najbližšom období. Téme sme sa venovali v samostatnom článku.

Počty ako možná zámienka na čistky

O počte zapísaných prvákov sa v lete viedli mediálne spory, v rámci ktorých uvádzala fakulta a univerzita rôzne čísla. Neskôr navyše prispeli k tomu, aby univerzitu nedobrovoľne opustil jej bývalý hovorca, Mgr. Fedor Blaščák.

To potvrdzuje aj zápis zo septembrového kolégia rektora. V ňom sa okrem iného uvádza, že predseda senátu “informoval, že mediálne útoky voči STU a FIIT sú iniciované a podporované z vnútorného prostredia STU a bude to treba rázne vyriešiť. Na predsedníctve aj senáte odznel spoločný názor, ktorý žiada rektora, aby STU s hovorcom rozviazala okamžite pracovný pomer.

Bývalý hovorca vtedy označil tieto praktiky predsedu akademickej samosprávy STU za neprípustné a v priamom rozpore s demokratickými hodnotami rovnosti a férovosti.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.