Press "Enter" to skip to content

Za Našu FIIT Posts

Študenti upozorňujú na možné blokovanie prístupu na Askalot. Po kritike vedenia.

Iba pred mesiacom bola dlhoročná verzia interného diskusného fóra pre študentov – Askalot – nahradená novou, údajne vylepšenou. Tú študentom prezentoval súčasný prodekan, ktorý sa…

Predseda AS STU kritizoval rektorove odmeny. Keď bol vo vedení on, odmeny boli vyššie

Minulý týždeň sa v médiách objavila informácia o údajných vysokých odmenách rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) – prof. Miroslava Fikara, ktoré získal za…

Senát FIIT STU považuje priebeh zasadnutia, na ktorom bol odvolaný rektor, za korektný

Počas hlasovania per rollam Akademického senátu FIIT STU, ktoré sa odohralo 11.11.2020, sa rozhodovalo o dvoch návrhoch: Návrh predsedu AS FIIT STU v Bratislave k Národnému integrovanému…