Press "Enter" to skip to content

Iniciatíva Za Našu FIIT získala významné ocenenie

Študentská iniciatíva Za Našu FIIT, ktorá vznikla na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave koncom roka 2019, získala významné ocenenie – Biela vrana 2020.

„Získanie ocenenia Biela vrana je pre nás veľká pocta. Predstavuje obrovské povzbudenie pre všetkých študentov, ktorým problémy na univerzite nie sú ľahostajné a nebáli sa postaviť za svoje morálne hodnoty,“ vyjadrila sa Elena Štefancová, jedna zo študentov FIIT STU, ktorí sa postupne združili do neformálnej iniciatívy Za Našu FIIT.

Elena Štefancová, členka iniciatívy Za našu FIIT po prijatí ocenenia Biela vrana.

Bielu vranu založili v roku 2008 Aliancia Fair-play a VIA IURIS ako ocenenie spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu a spoločne ju udeľovali do roku 2018. Od roku 2019 ocenenie udeľuje občianske združenie Bystriny.

Študentská iniciatíva Za Našu FIIT vznikla koncom roka 2019 ako hlas študentov túžiacich po čestnosti a kvalite na svojej fakulte i univerzite. Tieto hodnoty boli ohrozené kontroverznými krokmi nového dekana a vedenia Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU). Počas celého roka sa aktívne snažila riešiť konflikt, ktorý vznikol na univerzite, a pripomínala potrebu férovosti a kvality vzdelávania študentov na univerzite.

Na oceňovaní, ktoré sa uskutočnilo 24.1.2021, zastúpili iniciatívu Elena Štefancová a Martin Tamajka a v mene všetkých angažovaných študentov poďakovali za ocenenie. Obaja patrili k študentom doktorandského štúdia na FIIT STU. Pripomíname, že viacerí študenti a pedagógovia opustili fakultu ešte v lete 2020. Túto cestu si zvolili aj kvôli nepriaznivým študijným či pracovným podmienkam, ktoré vznikli na fakulte následkom negatívnych krokov nového vedenia.

Príbeh Za Našu FIIT

Rok 2020 bol mimoriadne náročný z viacerých dôvodov. Okrem pandémie, ktorá ochromila celý svet, sme sa na Slovensku stali svedkami viacerých udalostí na pôde Slovenskej technickej univerzity, ktoré upútali pozornosť nielen akademickej obce, ale aj širokej verejnosti.

Koláž študentov zo Za Našu FIIT (zdroj: Biela vrana)

Koncom roka 2019 nastúpil na FIIT STU nový dekan, ktorého úmysly spochybňovali viacerí pedagógovia a študenti. V tomto čase, po tom, ako sme už boli svedkami viacerých neprávostí na pôde fakulty, vznikla študentská iniciatíva Za Našu FIIT. Jej hlavným cieľom bola starostlivosť o študentov fakulty. Iniciatíva napríklad pripravila viacero odborných seminárov pre mladších spolužiakov.

Študenti FIIT STU počas protestov v januári 2020.

Udalosti na fakulte, ktoré sa odohrali začiatkom roka 2020, však viacerých študentov z iniciatívy nenechali chladnými a začali sa intenzívnejšie organizovať. Študenti sa vzbúrili snahám o diskreditáciu učiteľov, ktorí nesúhlasili s novým dekanom, a taktiež sa im nepáčili vyjadrenia, ktoré zazneli z úst predstaviteľa univerzitného senátu, ktorý spochybňoval právo študentov na štrajk. „Veľký šok, ktorý prišiel ani nie mesiac po nástupe dekana, bolo podľa nás účelové prijatie veľkého množstva zamestnancov a voličov tesne pred voľbami do senátu. Pár dní na to sme sa svedkami hodinovej výpovede dlhoročnej profesorky a jednej zo zakladateliek fakulty, profesorky Bielikovej, čo sme vnímali ako úplne zbytočný prejav pozície moci a akt pomsty. K týmto a ďalším morálnym prešľapom sa nakoniec pridali kroky priamo ohrozujúce kvalitu vzdelania, ktoré sa udiali na prelome semestrov,“ zhrnul udalosti celého roka Martin Tamajka, jeden zo študentov zo Za Našu FIIT.

Študentská iniciatíva sa snažila riešiť aktuálne vzniknutú situáciu na fakulte, a preto aj  zorganizovala viaceré stretnutia so študentami, spoluorganizovala študentské protesty proti kontroverzným krokom vedenia FIIT STU či sa snažila rokovať aj s vedením fakulty. Zároveň monitorovala kvalitu štúdia, ktorá sa počas predchádzajúceho roka citeľne zhoršila, čo sa ukázalo v spätnej väzbe, ktorú poskytla viac ako stovka študentov.

Situáciu na fakulte podrobne mapovali viaceré slovenské mediá. „Aj keď sa nepekné veci na fakulte diali už dlhšie, snažili sme sa ich riešiť na pôde fakulty. Mediálne pokrytie sa dramaticky zvýšilo až po udalostiach na začiatku minulého roka. Verejnosť sa o situáciu na fakulte mimoriadne zaujímala, čo hodnotíme pozitívne. Ukázalo sa, že dianie na slovenských univerzitách nie je ľuďom ľahostajné a to je správne – univerzity nemôžu byť odtrhnuté od vonkajšieho sveta, pretože sú dôležitou súčasťou spoločnosti. Prostredníctvom nášho webu a sociálnych sietí sme sa snažili objektívne informovať o dianí na fakulte, pretože smerom dovnútra fakulty ani univerzity sme sa nevedeli dovolať pomoci,“ dodal ešte Martin.

Ako hovorí Elena, považuje za dôležité, že sa študenti nebáli postaviť sa za svoje hodnoty. „Aj keď sa môže zdať, že aktivita angažovaných študentov bola zbytočná a ich hlasy zanikli v udalostiach posledného roka, nie je to tak. Naši spolužiaci ukázali, že mladí ľudia sa dokážu slušne, ale rázne postaviť za hodnoty, ktorým veria. Veríme, že to dodá odvahu aj iným v podobnej situácii. Preto napriek nepriaznivému vývoju na fakulte a univerzite vidíme hlavne nádej.“

Podľa Martina to však zďaleka nebolo len o študentoch. „Učitelia ukázali veľkú súdržnosť a schopnosť obety. Keď videli, že dochádza k šikane až odstraňovaniu ich kolegov a priamemu útoku na demokratické princípy v súvislosti s obnovovaním senátu, spojili sa a jasne prejavili svoj postoj. Mnohí pritom išli do veľkej neistoty a rizika,“ povedal.

Konflikt na fakulte vyvrcholil v lete 2020, kedy po neúspešnom pokuse odvolať dekana FIIT STU opustila fakultu väčšina dlhoročných pedagógov, takmer polovice študentov doktorandského štúdia a aj viacerí študenti bakalárskeho či inžinierskeho stupňa. Na úrovni univerzity problém dosiahol svoj vrchol na jeseň, kedy sa akademický senát STU rozhodol navrhnúť odvolanie rektora STU.

Ocenenie Biela vrana 2020.

Zasadnutie senátu sprevádzali viaceré kontroverzie, s ktorými sa iniciatíva Za Našu FIIT nevedela stotožniť, napr. obmedzenie prístupu verejnosti či dokonca odhlasovanie zákazu vyhotovavania audiozáznamov. Porušenie ústavy a ľudských práv skonštatovala aj verejná ochrankyňa práv.

„Kauzy tohto druhu, bohužiaľ, nie sú až tak ojedinelé vo vysokom školstve, avšak táto je o niečo mediálne známejšia než ostatné. Preto veríme, že zvýraznila potrebu skutočnej hĺbkovej reformy školstva. Potrebujeme univerzity, kde nebudú študenti len číslom, dotáciou na ďalší rok. Potrebujeme univerzity, ktoré nebudú o študentoch hovoriť ako o bezvýznamných článkoch vzdelávania. Naopak, dúfame, že STU a iné univerzity si uvedomia, že práve študenti, ktorí sú zapálení nielen pre svoj odbor, ale aj pre kvalitu svojho štúdia a čestnosť na svojej alma mater, sú pre nich najväčším prínosom,“ uzavrela Elena.

O ocenení Biela vrana

Medzi doterajšími laureátmi sú napr. občania Pezinka, ktorí už viac ako 10 rokov bojujú proti nechcenej skládke odpadu; Zuzana Melicherčíková, ktorá ako zamestnankyňa Právnickej fakulty UK poukázala na podozrivé prijímanie študentov; Ivan Cehelský, ktorý napriek opakovaným útokom chránil prírodu a niekto mu podpálil drevenicu; alebo bloger Ján Benčík, ktorý systematicky monitoruje a rozkrýva extrémistov napriek vyhrážkam a hroziacemu nebezpečenstvu.

Od roku 2012 sa udeľuje Bielu vranu aj za dlhodobý prínos. Ocenenie postupne získali košický disident Marcel Strýko (in memoriam), ochranárka stromov Katarína Šimončičová, vydavateľ samizdatov Oleg Pastier, reportér Andrej Bán či kňaz Anton Srholec.

Zdroje: www.bielavrana.sk

Plné znenie prejavu Za Našu FIIT počas udeľovania ocenenia Biela vrana

Ďakujeme. Je pre nás veľkou cťou prijať toto ocenenie.

Nielen ako dvaja jednotlivci, ale ako zástupcovia mnohých študentov, ktorí sa zomkli vďaka tomu, čo nás spája: viera v hodnoty ako čestnosť, pravda a náročnosť na seba samého.

Toto ocenenie však patrí aj našim učiteľom. Učili nás byť nielen odborníkmi, ale aj ľuďmi, pre ktorých sú morálka a osobná integrita dôležitejšie než písané pravidlá. V rozhodujúcich okamihoch nám príkladom ukázali, že postaviť sa za správnu vec znamená viac ako kariéra a pohodlie.

Posledný rok bol pre nás všetkých nesmierne náročný. Situácia na našej fakulte nás stála množstvo času, energie, viacerých aj opustenie svojho pôvodného štúdia.

Neľutujeme však. Napriek všetkému vidíme nádej.

Vidíme nádej, že veci, ktoré vyšli na povrch, spustia pozitívne zmeny v školstve. Odkryli sa mnohé problémy, ktoré našim univerzitám bránia pridať sa k svetovej špičke – túžba po moci, ohýbanie pravidiel vo svoj prospech a nemožnosť dovolať sa spravodlivosti. Moc zmeniť súčasný stav však už majú iní a ak takáto iniciatíva príde, sme pripravení pomôcť.

Za viac ako rok sme zažili chvíle, kedy sme nevládali. Vždy však prišla pomoc a to aj z miest, z ktorých by sme to nikdy nečakali – ukázalo sa, že osud a tvár našej fakulty nie sú ľahostajné veľkému množstvu študentov, organizácií a jednotlivcov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Nikdy vám to nezabudneme.

Dúfame, že táto Biela Vrana dodá odvahu nezostať ticho aj iným v podobnej situácii a posmelí tých, ktorí majú moc konať a pracovať na pozitívnych systémových zmenách, aby tak urobili.

Za všetkých angažovaných študentov, ktorí tu dnes nemohli byť s nami a ktorým patrí toto ocenenie, by sme radi vyjadrili veľkú vďaku. Je to pre nás obrovská česť. Ďakujeme.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.