Press "Enter" to skip to content

Smutné vyvrcholenie: Fakultu opúšťa väčšina pôvodných akademických zamestnancov

Po avizovaných čistkách dekana sa situácia dnešným dňom zásadne zhoršuje. Celkovo minimálne 26 zamestnancov sa rozhodlo, že už ďalej nemôžu pôsobiť pod týmto vedením a rozhodli sa fakultu opustiť.

„Podržali ste nás však vy, naši študenti. Veľmi si to vážime. Ďakujeme vám za vašu rozvahu, podporu a statočnosť. Vôbec nie je samozrejmé ani bežné, aby sa študenti postavili za kvalitu a hodnoty, a to nielen tie akademické. Nepochybujeme, že vaše konanie sa nezmazateľne zapíše do dejín slovenských akademických inštitúcií.

Medzi týmito zamestnancami sú viacerí profesori, docenti a doktori. Vo svojom otvorenom liste uvádzajú, že akcie nového dekana a jeho snaha o prevzatie moci, obzvlášť jej forma, nemajú na fakulte a univerzite čo robiť.

Na fakulte končí väčšina pôvodných akademických zamestnancov FIIT STU a až dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov.

Zamestnanci o tom informujú prostredníctvom otvoreného listu študentom. Môžete si ho prečítať na stránkach Štrajkovej pohotovosti.

Priatelia, študenti, toto nemôže byť koniec. Pomôžte. Každý, ako viete. Poproste svojich zástupcov v senáte, na univerzite, svojich známych aj neznámych na ministerstve, aby nám pomohli zachovať kvalitu, na ktorú sme boli na fakulte zvyknutí. Vecne, s chladnou hlavou, ukážte fakty a váš pohľad na situáciu. Toto nie je mocenský boj, toto je boj za tvár a kvalitu našej Alma mater.

2 komentáre

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.