Press "Enter" to skip to content

Rektor STU bude žiadať odvolanie dekana FIIT STU

V rozhovore pre Denník N sa rektor STU, Miroslav Fikar, vyjadril, že na najbližšom zasadnutí Akademického senátu STU navrhne odvolanie dekana FIIT STU, Ivana Kotuliaka. Naznačil tiež, že časť senátu zvažuje jeho odvolanie z pozície rektora STU.

„Budem iniciovať návrh na odvolanie dekana. Následne bude záležať na členoch akademického senátu, či takýto návrh zaradia do programu na najbližšie rokovanie senátu. Takýto je predpísaný postup.“

V nedávno zverejnenom statuse na socialnej sieti tiež rektor konštatoval, že sa mu ozývajú viacerí nespokojní študenti: „Ako rektor univerzity nesmiem dopustiť, aby študenti z STU odchádzali kvôli nespokojnosti.“

Rektor STU Miroslav Fikar.

Rektor sa v tomto spore priklonil na stranu študentov, ktorí požadujú kvalitné vzdelávanie: „Práve študenti a ich nároky na udržanie kvality vzdelávania, ktoré im na FIIT STU ponúkame, sú pre mňa v týchto chvíľach tým najdôležitejším. Ako rektor stojím pevne na ich strane a iba ich záujem bude navigovať moje ďalšie kroky.“

V rozhovore pre Denník N tiež tento svoj postoj potvrdil a tvrdí, že jeho snahou je zastávať záujmy študentov. „Neobhajujem kontinuitu, stojím za záujmom STU a jej dobrého mena. Aby si študenti aj po tridsiatich rokoch mohli povedať „ja som STU“. Keby sa nám podarilo v tomto zápase uspieť, tak STU ukáže, že je schopná očisty. Svojim spôsobom je toto zápas za slušné Slovensko.“

Zasadnutie akademického senátu STU je naplánované na pondelok 29.6. Snahu rektora o hľadanie riešenia situácie na FIIT STU podporilo aj združenie V7 a predseda SAV.

Obavu nad budúcnosťou fakulty a jej absolventov vyjadrili v otvorených listoch aj riaditeľ IT asociácie Slovenska a Slovensko.Digital, ktoré sa navyše obáva, že sa FIIT STU stane schránkou na čerpanie eurofondov súkromným sektorom.

Situácia na FIIT STU je už viac ako rok napätá. V súčasnosti hrozí, že fakulta príde o viac ako 25 vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov či študentov doktorandského štúdia. Viacerí študenti sa navyše začali ozývať českým univerzitám v snahe zrealizovať prestúpenie.

Foto: TASR, Živé.sk

2 komentáre

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.