Press "Enter" to skip to content

IT Asociácia Slovenska vyzýva ministra školstva, aby sa zapojil do riešenia situácie na FIIT STU

Po nedávnom oznámení o nepredĺžení zmlúv viacerým dlhoročným zamestnancom FIIT STU a ohlásení hromadného odchodu vyše 25 vysokoškolských pedagógov zasiela riaditeľ IT asociácie Slovenska, Emil Fitoš, otvorený list ministrovi školstva.

V liste pomenováva riziká súvisiace so súčasnou situáciou na fakulte, a to najmä riziko poklesu kvalitných absolventov informatiky: „Väčšina učiteľov bude nahradená niekým iným a nikto nevie, kým. Fakulta, ktorá si 15 rokov budovala svoju prestíž, sa zásadne zmení. Nie som si istý, či to budú pozitívne zmeny.“

Zároveň poukazuje na to, že nie je možné donekonečna opakovať, že je všetko v poriadku a myslieť si, že „študenti, ktorým to hovoríme, sa nebudú cítiť oklamaní“.

„FIIT STU prestáva napĺňať očakávania, ktoré od nej IT firmy, ale aj celá spoločnosť majú. Viaceré firmy rozbehli spoločné projekty, v ktorých hrajú kľúčovú rolu pracovníci, ktorí aktuálne hromadne opúšťajú fakultu. V našich firmách praxujú študenti, o ktorých nevieme, či vôbec plánujú ostať na Slovensku. Nevieme, ako negatívne sa aktuálna situácia odrazí na medzinárodnej spolupráci či na výmenných pobytoch Erasmus+ a ďalších.“

Na záver listu vyzýva ministra školstva Branislava Gröhlinga, aby sa do situácie viac angažoval: „Dovoľujem si Vás požiadať o Vaše angažovanie sa nielen pri riešení akútnej situácie na FIIT a na STU, ale aj pri príprave a implementácii nového systému riadenia a financovania vysokého školstva na Slovensku.“

Minister vraj nemá na riešenie situácie kompetencie

V nedávnej relácii Na Telo v TV Markíza sa minister vyjadril, že zákon o vysokých školách mu nedáva žiadne kompetencie. V budúcnosti však plánuje priniesť nový zákon o vysokých školách. O bližších detailoch zákona zatiaľ neinformoval.

Ministrovi školstva je adresovaná aj otvorená výzva s vyše 7 000 signatármi, ktorí požadujú odvolanie dekana FIIT STU a férové voľby do Akademického senátu. Počet signatárov petície začal výrazne stúpať potom, čo dekan ohlásil nepredĺženie zmlúv viacerých vysokoškolských učiteľov a vyše 25 učiteľov ohlásilo, že vzhľadom na kroky dekana si nevedia predstaviť svoje ďalšie pôsobenie pod jeho vedením.

Situáciou na FIIT STU sa bude už na najbližšom zasadnutí zaoberať aj Akademický senát STU a rektor univerzity. Snahu rektora o riešenie situácie podporilo aj združenie V7 a predseda SAV. Rektor spolu s dekanom hľadajú v súčasnosti riešenie, aby učitelia na fakulte zostali. Zasadnutie akademického senátu STU je naplánované na pondelok 29.6.

Prečítajte si celé znenie listu

5 komentárov

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.