Press "Enter" to skip to content

Čistky neskončili: Dekan Kotuliak zrejme nepredĺži zmluvu väčšine ohrozených pedagógov

Koncom týždňa sme informovali o tom, že dekan Kotuliak oznámil štyrom pedagógom nepredĺženie pracovných zmlúv. Ide o zamestnancov, docentov a odborných asistentov, ktorým končia pracovné zmluvy ku koncu mesiaca jún. Ukazuje sa, že počet zamestnancov, ktorým nebudú predĺžené zmluvy, je však väčší.

Zoznam nie je konečný

Ostatným pedagógom mali byť ešte v piatok zaslané ponuky na predĺženie pracovných zmlúv. Ide pritom o predĺženie pracovných zmlúv (vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou) o maximálne tri mesiace po ukončení mimoriadnej situácie, čo umožňuje novela zákona o vysokých školách prijatá kvôli pandémii koronavírusu.

V tomto období predĺženia by sa však mali uskutočniť výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov tak, ako ukladá zákon. Dekan Kotuliak tieto výberové konania do dnešného dňa nevypísal. Prvé dva týždne augusta je navyše nariadená povinná dovolenka.

Študenti boli s predchádzajúcim vedením fakulty spokojní. Jeho členovia sa však stávajú obeťami čistiek zo strany dekana. (Foto: SME)

Ako sa však ukázalo, spomínaná ponuka na predĺženie zmluvy neprišla väčšine z ohrozených pedagógov, ktorí sa zapojili do dobrého štrajku na začiatku letného semestra. Z celkovo 17 ohrozených zamestnancov dostalo ponuku na predĺženie zmluvy iba 8 z nich.

Medzi zamestnancami, ktorí od dekana doteraz nedostali žiadnu ponuku na predĺženie zmluvy je obľúbený bývalý prodekan, ďalej pedagóg s vyše 80 odvedenými záverečnými prácami (obaja kandidáti do volieb AS FIIT STU, ktorí však mimoriadne tesne neuspeli) a všetci zamestnanci na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Ešte na minulotýždňových rokovaniach dekan deklaroval možnosť predĺženia zmluvy v mimoriadnej situácii vyhlásenej vládou všetkým zamestnancom. 

Z prostredia fakulty sme sa tiež dozvedeli, že nešpecifikované množstvo nepedagogických pracovníkov dalo na fakulte pred pár dňami výpoveď.

Neoficiálnym dôvodom je nedostatok študentov

Na FIIT STU sa začiatkom marca odohralo vyhlásenie protestujúcich študentov.

Hoci oficiálny dôvod nepredĺženia zmlúv dekan Kotuliak neuvádza, podľa našich informácií na jednom z “rozlúčkových” stretnutí oznámil zamestnancovi, že dôvodom je nedostatok nastupujúcich študentov. Keď zamestnanec dekana informoval o tom, že žiaden predmet určený nastupujúcim bakalárom nevyučuje, tak dekan zmenil rétoriku a jeho odpoveď sa zmenila na  “bez udania dôvodu”.

Hovorkyňa fakulty, volička so 100% úväzkom zaradená na pozíciu výskumnej pracovníčky, sa pre médiá vyjadrila, že dekan má na “neudanie dôvodu” plné právo a koná v súlade so zákonom.

Myslíme si, že takéto konanie bez transparentného výberového konania je diskriminačné: zamestnancov v rovnakej situácii dekan dokonca napriek nesúhlasu riaditeľa ústavu rozdelil do dvoch skupín – na tých, ktorí smú zostať a na tých, ktorých dekan posiela preč.

Ešte na minulotýždňových rokovaniach dekan deklaroval možnosť predĺženia zmluvy všetkým zamestnancom. Dekan sa však rozhodol využiť novelu Zákona o vysokých školách po svojom a v mimoriadnej situácii vyhlásenej vládou si selektívnym spôsobom na základe neznámeho kľúča (bez udania dôvodu) povyberal, koho z fakulty pošle preč.

Myslíme si, že takéto konanie bez transparentného výberového konania je diskriminačné: zamestnancov v rovnakej situácii dekan dokonca napriek nesúhlasu riaditeľa ústavu rozdelil do dvoch skupín – na tých, ktorí smú zostať a na tých, ktorých dekan posiela preč. Predĺženie zmlúv pritom malo v zmysle zákona poslúžiť len na preklenutie obdobia, kým sa bude konať štandardné transparentné výberové konanie.

Progresívna fakulta sa potápa

Fakulta informatiky a informačných technilógií STU

Dostávame sa tak do veľmi zvláštnej situácie – na fakulte zostávajú účelovo prijatí zamestnanci, pri ktorých sa vynárajú čoraz častejšie podozrenia, že na fakulte ani len nepracujú. Mnohí z nich nemajú žiadne výskumné výsledky, či už všeobecne alebo v oblasti informatiky. V prípade hovorkyne, podľa nášho názoru účelovo zaradenej na pozíciu Výskumnej pracovníčky s VŠ vzdelaním (vďaka čomu môže voliť), dokonca absentuje štátom uznávané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré sa vyžaduje na pozíciu výskumného pracovníka. Navyše, títo zamestnanci boli prijatí tesne pred voľbami do akademického senátu. 

Na druhej strane tu máme vysokoškolských učiteľov s medzinárodne uznávanými vedeckými i pedagogickými výsledkami, ktorí sú však pre dekana nepotrební. Sú nepotrební aj pre fakultu a univerzitu?

FIIT STU patrila medzi progresívne a inovatívne fakulty Slovenska a dokázala relatívne úspešne bojovať s hrozbou odchodu študentov do zahraničia. Napríklad minulý akademický rok patrilo viac ako 400 uchádzačov medzi top 25% žiakov v rámci maturitného ročníka.

Zároveň, v prípade, že si študenti podali prihlášku na FIIT STU a boli prijatí, tak 76% z nich sa aj reálne zapísalo k nám na štúdium (v dobe, keď študenti mávajú 2-3 prihlášky). Pre porovnanie, pred 4 rokmi bolo toto číslo na hodnote približne 57%.

Za toto všetko môžeme vďačiť práve našim pedagógom, ktorí roky úspešne budovali meno FIIT STU. Napriek vysokej záťaži pedagógov, spokojnosť študentov s fakultou stúpala a darilo sa znižovať úbytky študentov, pri zachovaní a dokonca aj zvyšovaní kvality. Dnes máme pred očami vedenie, ktoré s použitím sily a moci ruinuje zavedenú kvalitu, mení nám predmety a garantov, a to bez odbornej diskusie a spôsobom odporujúcim zaužívaným etickým pravidlám.

Študenti odkazujú dekanovi Kotuliakovi: máte od nás výpoveď

Reakcia študentov na čistky dekana nenechala na seba dlho čakať a ešte v priebehu piatka sa na fakulte objavil list, v ktorom študenti informovali dekana Kotuliaka, že mu dávajú výpoveď. Bez udania dôvodu.

Situáciu na fakulte pozorne sledujeme a budeme vás informovať o ďalšom vývoji.

3 komentáre

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.