Press "Enter" to skip to content

Dekan nariadil učiteľom povinné čerpanie dovolenky v čase, kedy majú najviac povinností. Aký bude dopad na ukončenie semestra?

Po neúspešnom pokuse obhájiť nevypísanie výberových konaní, prichádza ďalší podozrivý krok od dekana FIIT STU – povinné dovolenky v termíne, ktorý sa zhoduje s dátumom konca pracovných zmlúv viacerých vysokoškolských učiteľov.

V čase, kedy dekan odmieta vypísať výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov, sa na fakulte opäť dejú zvláštne veci. Nedávno sme vás informovali, že viacerým pedagógom končia pracovné zmluvy počas júna 2020. Na sklonku apríla a mája vydal dekan príkaz č. 5/2020, ktorým nariadil povinnú dovolenku všetkým vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom v celkovom trvaní 20 dní. Do 30.6.2020 sú pracovníci povinní vyčerpať 10 dní dovolenky, následne v priebehu augusta (od 3.8. do 14.8.2020) celkovo 10 dní (platí aj pre ďalších zamestnancov fakulty).

Do 30. 6. 2020 vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom určujem čerpanie dovolenky v počte 10 dní, ktoré sú povinní vyčerpať z dovolenky na rok 2020 (nová dovolenka).“

Podľa našich informácií bolo čerpanie dovolenky historicky na fakulte manažované, avšak tak, aby sa nijako neohrozovala kvalita vzdelávania a výskumnej činnosti a zároveň sa maximálne prihliadalo na potreby zamestnancov. Štandardne zamestnanci mali stanovený maximálny zostatok dovolenky do začiatku zimného semestra a povinnú dovolenku zamestnávateľ nariaďoval v čase vianočných sviatkov z dôvodu úspory tepla.

Zarážajúce na tomto príkaze je, že dovolenka je nariadená v čase, kedy sú pedagógovia najvyťaženejší – máj a jún sú tradične najnáročnejšie mesiace v roku – dokončujú semester, pripravujú, realizujú a opravujú skúšky, sú súčasťou viacerých štátnicových komisií. Povinná dovolenka tak nevyhnutne spôsobí pokles kvality vykonávaných činností učiteľov, čo môže vyústiť do toho, že študenti nebudú mať k dispozícii hodnotenia, či posudky. Inou možnosťou by bolo, že by si učitelia vypísali dovolenku a pracovali ako zvyčajne (v týchto mesiacoch štandardne viac ako zvyčajne).

V súlade s ustanoveniami Zákonníka práce určujem hromadné čerpanie dovolenky na zotavenie pre všetkých zamestnancov fakulty v čase od 3. 8. 2020 do 14. 8. 2020 vrátane t.j. 10 pracovných dní.“

Koncom júna končia viacerým pedagógom pracovné zmluvy a dekan odmieta vypísať transparentné výberové konania. Dekan argumentuje pandémiou koronavírusu a nemožnosťou realizovať tajné hlasovanie výberovej komisie. Tento argument sme už opakovane vyvrátili.

Povinnou dovolenkou by sa znížil počet dní nevyčerpanej dovolenky, ktorú by musel dekan preplatiť zamestnancom, ktorým skončí pracovný pomer. Ďalším akademickým zamestnancom končia pracovné zmluvy koncom augusta 2020. 

Aké má dekan skutočné dôvody na tieto kroky?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.