Press "Enter" to skip to content

SAPIE: Odsudzujeme kroky dekana Kotuliaka

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) reagovala na Otvorený list, ktorí jej zaslali odchádzajúci pedagógovia z FIIT STU a zverejnila svoje stanovisko pre ministra školstva, štátnu tajomníčku a tajomníka, rektora STU, predsedu AS STU a členov AS STU. Pripájajú sa tak k otvoreným listom riaditeľa IT asociácie Slovenska a združenia Slovensko.Digital.

Týmto listom odsudzujeme kroky dekana Kotuliaka ako zásadné manažérske zlyhanie, neschopnosť napĺňať funkciu a vlastný program.“

V otvorenom liste uvádzajú, že viacerí jej členovia v súvislosti so situáciou rozviazali spoluprácu s fakultou a odporúčajú to zástupcom firiem, kým nepríde k „zásadným zmenám na fakulte“. Vyjadrujú obavu z reputácie či nepriamu „legitimizáciu štandardu na pôde inštitúcie financovanej z verejných zdrojov“.

Na záver listu žiadajú, aby Slovensko pokračovalo na ceste k modernej vzdelanej, hrdej a perspektívnej krajine. „Sme presvedčení, že vzdelávanie a špeciálne v prepojení s výskumom hrajú kľúčovú rolu na tejto ceste.“

Zároveň žiadajú, aby bol pre odchádzajúcich akademikov vytvorený priestor v akademickej sfére a „o prehodnotenie a úpravu celkového systému fungovania vysokých škôl, ktorý takéto zlyhanie dopustil“.

Pod list sa podpísali členovia združenia, medzi ktorými je napríklad aj Rastislav Kulich, regionálny manažér spoločnosti Google. SAPIE združuje viac než 100 spoločností na Slovensku, medzi ktoré patria napríklad aj Google, Martinus, ESET, Pixel Federation, WebSupport či Facebook.

O situácii môže rozhodnúť akademický senát

Najbližšie zasadnutie akademického senátu STU, ktoré sa bude situácii na FIIT STU venovať, je naplánované na pondelok 29.6. Podľa aktuálnych informácií by na ňom mal rektor STU iniciovať odvolanie dekana. Snahu rektora STU o riešenie situácie podporilo aj združenie V7 a predseda SAV.

Situácia na FIIT STU je už viac ako rok napätá. V súčasnosti hrozí, že fakulta príde o viac ako 25 vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov či študentov doktorandského štúdia. Viacerí študenti sa navyše začali ozývať českým univerzitám v snahe zrealizovať prestúpenie.

Prečítajte si celé znenie otvoreného listu rady SAPIE pre zamestnancov FIIT STU

Foto: Facebook

2 komentáre

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.