Press "Enter" to skip to content

Slovensko.Digital vyjadruje obavu, že sa FIIT STU stane schránkou na čerpanie eurofondov súkromným sektorom

Združenie Slovensko.Digital, ktorého cieľom je najmä prispieť k vytvoreniu transparentného a efektívneho systému investícií z verejných zdrojov do informačno-komunikačných technológií, zareagovalo na Otvorený list, ktorý zaslal včera štrajkový výbor viacerým organizáciám.

V reakcii kritizujú aktuálne dianie na FIIT STU a situáciu nazývajú „úplným manažérskym zlyhaním a neschopnosťou napĺňať ani len cieľ jeho (dekanovho, pozn. red.) vlastného volebného programu“. Za jedno z možných riešení aktuálnej situácie považujú odchod dekana a jeho spolupracovníkov.

List kritizuje spolupracovníkov dekana, združenie sa obáva o verejné zdroje

Slovensko.Digital ďalej kritizuje prijatie 18 nových zamestnancov tesne pred voľbami do Akademického senátu v januári 2020 a tiež upozorňujú, že ich aktivita na fakulte podľa ich slov verejnosti nie je stále známa: „Verejnosti, ale ani samotným zamestnancom fakulty nebolo dodnes dôveryhodne vysvetlené akú činnosť – okrem hlasovania vo voľbách – títo výskumní pracovníci na fakulte vykonávali a či to zodpovedá ich plnému pracovnému úväzku.“ Zároveň konštatujú, že spôsob, akým sa dekan „zbavuje“ svojich oponentov prekračuje hranice slušnosti.

„Odporúčame všetkým našim členom a aj verejnosti, aby sa spolupráce s fakultou zdržali, pokým nepríde k zásadným zmenám, ktoré by zastavili rozvrat jednej z najlepších fakúlt na Slovensku.“

Združenie Slovensko.Digital sa venuje najmä štátnemu IT a verejne kritizuje predražené štátne zákazky. V otvorenom liste upozorňuje, že hrozí, že sa fakulta „pod hlavičkou STU stane schránkou na čerpanie eurofondov súkromným sektorom“. Vychádzajú pritom z nových projektov a spoluprác, ktoré sa na fakulte rozbiehajú: „Pozornosť by tu mali mimoriadne zvýšiť aj štátne orgány, ktoré tieto projekty hodnotia, prideľujú, vyplácajú a kontrolujú.“

Svoj list uzatvárajú výzvou na odchod podľa nich „toxických ľudí“ z fakulty informatiky – dekana a jeho najbližších spolupracovníkov.

Situácia na fakulte je nepokojná už viac ako rok a najnovšie sa opäť vyhrotilo po hrozbe ochodu minimálne 26 vysokoškolských učiteľov. Situáciou na FIIT STU sa bude už na najbližšom zasadnutí zaoberať aj Akademický senát STU a rektor univerzity. Snahu rektora o riešenie situácie podporilo aj združenie V7 a predseda SAV. Rektor spolu s dekanom hľadajú v súčasnosti riešenie, aby učitelia na fakulte zostali. Zasadnutie akademického senátu STU je naplánované na pondelok 29.6.

Prečítajte si Otvorený list, ktorý zverejnilo združenie Slovensko.Digital

Foto: TASR

3 komentáre

  1. […] Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) reagovala na Otvorený list, ktorí jej zaslali odchádzajúci pedagógovia z FIIT STU a zverejnila svoje stanovisko pre ministra školstva, štátnu tajomníčku a tajomníka, rektora STU, predsedu AS STU a členov AS STU. Pripájajú sa tak k otvoreným listom riaditeľa IT asociácie Slovenska a združenia Slovensko.Digital. […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.