Press "Enter" to skip to content

Prvých 14 veľkých osobností opúšťa FIIT STU

Utorok 14ti pedagógovia naposledy vkročili na fakultu ako odborní asistenti a členovia akademickej obce. Všetkým týmto pedagógom vypršali zmluvy k 30.6. a buď im nebolo ponúknuté predĺženie zmluvy, alebo predĺženie odmietli.

K týmto pedagógom, nesúhlasiacim s krokmi vedenia FIIT STU, sa čoskoro pridajú ďalší, ktorým vyprší zmluva alebo ktorí podali výpoveď k 31. augustu.

Zanechajte im odkaz: https://www.zanasufiit.sk/930-zanechajte-odkaz-pre-svojich-ucitelov/

Situácia na FIIT je už viac ako rok napätá. V súčasnosti hrozí, že fakulta príde o viac ako 25 vysokoškolských učiteľov a tiež o ďalších výskumných pracovníkov či študentov doktorandského štúdia. Už dnes (30.6) totiž viacerým pedagógom končia zmluvy a viacerí z nich odmietli ich predĺženie za súčasnej situácie. Ďalší pedagogickí a nepedagogickí pracovníci navyše podali výpovede. Viacerí študenti sa navyše začali ozývať českým univerzitám v snahe zrealizovať prestúpenie.

K problému zaujali stanovisko aj viaceré profesijné organizácie. Otvorené listy, ktoré vyjadrujú znepokojenie nad súčasným vývojom na fakulte, zverejnili IT asociácia Slovenska, združenie Slovensko.Digital či najnovšie aj Slovenská asociácia pre inovatívnu ekonomiku, ktorá združuje vyše 100 firiem na Slovensku.

Najbližšie zasadnutie Akademického senátu STU sa bude zaoberať odvolávaním dekana FIIT STU, prof. Kotuliaka.

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.