Press "Enter" to skip to content

Stretli sme sa s prezidentkou Slovenskej republiky

Na základe nášho listu, ktorý sme zasielali pani prezidentke Slovenskej republiky, sme boli včera (14.7). pozvaní na stretnutie s ňou v prezidentskom paláci.

Veľmi si vážime a ďakujeme, že nás pani prezidentka prijala na stretnutie, vypočula si problémy študentov FIIT STU a diskutovala ich s nami. Pani prezidentka vo svojom stanovisku upozornila, že v porovnaní s inými krajinami niekoľkonásobne viac našich študentov študuje v zahraničí a nebolo by tak dobré, aby sa ich rad rozšíril aj v dôsledku diania na fakulte.

„Akademické slobody plne rešpektujem, avšak aj tieto musia byť využívané spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami demokracie a právnym poriadkom. Preto aj dianie na fakulte vzbudzuje legitímny záujem širšej verejnosti a zároveň je aj predmetom súdneho prieskumu.“

Pani prezidentka vo svojom príhovore tiež varuje, že súčasná situácia môže negatívne ovplyvniť budúci profesijný rast a pracovnú perspektívu: „Takto riskovať osud mladých šikovných ľudí na prahu ich pracovnej kariéry si už nemôžeme dovoliť.“

Budúcnosť študentov je neistá

Akademický senát pondelok hlasoval o odvolávaní dekana Kotuliaka. Napriek tomu, že väčšina prítomných hlasovala za odvolanie dekana, na odvolanie to zrejme nestačilo. Za odvolanie dekana sa verejne vyjadrilo vyše 7160 ľudí z verejnosti a takmer 500 študentov fakulty. Podporu dekanovi vyjadrilo anonymne v liste prezentovanom na senáte takmer 60 zamestnancov a študentov FIIT STU.

V súčasnosti hrozí, že fakulta príde celkovo o minimálne 28 vysokoškolských učiteľov a tiež o ďalších výskumných zamestnancov či desiatky študentov. Viacerí študenti sa začali ozývať českým univerzitám v snahe zrealizovať prestúpenie. V zverejnenom prieskume sa mnohí z nich vyjadrili, že na fakulte končia.

K problému zaujali stanovisko aj viaceré profesijné organizácie. Otvorené listy, ktoré vyjadrujú znepokojenie nad súčasným vývojom na fakulte, zverejnili IT asociácia Slovenska, združenie Slovensko.Digital či najnovšie aj Slovenská asociácia pre inovatívnu ekonomiku, ktorá združuje vyše 100 firiem na Slovensku.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.