Press "Enter" to skip to content

Výzva študentov FIIT STU dekanovi fakulty

Aktuálny počet podpisov: 486

Formulár na podpísanie výzvy » (Výžaduje sa STU G Suite)
Podpíšte výzvu cez Facebook Messenger »

Už dlhší čas so znepokojením sledujeme kroky nového vedenia FIIT STU. Včera, 29.1.2020, 31 zamestnancov FIIT STU v štrajkovej pohotovosti vydalo Vyhlásenie 31 zamestnancov FIIT v štrajkovej pohotovosti.

My, študenti FIIT STU, vyjadrujeme plnú podporu zamestnancom v štrajkovej pohotovosti. Pri pohľade na podpisy pod Vyhlásením si uvedomujeme, že ide o mnohých zamestnancov, ktorí fakultu dostali tam, kde je a ktorí patria medzi študentmi najlepšie hodnotených učiteľov. Náš rešpekt a podporu si však nezískali len ako učitelia či výskumníci. Títo ľudia sa napriek všetkému, čo to pre nich môže znamenať, postavili na stranu hodnôt, ktoré majú definovať našu fakultu.

Ako študenti sme predložili požiadavku na garantovanie férovosti volieb, na čo sme opakovane dostali zápornú odpoveď. Zároveň sme počas rokovaní ani mimo nich nezachytili náznak toho, že by bolo vedenie ochotné odčiniť kroky, ktoré pokladáme za neakceptovateľné. Namiesto toho sme boli opakovane vyzývaní, aby sme sa k nim nevracali a za minulosťou spravili hrubú čiaru. To ale nedokážeme spraviť – na základe svojich krokov vedenie stratilo našu dôveru a nijakým spôsobom sa mu ju nepodarilo obnoviť. Za tie najzávažnejšie považujeme:

  • podľa nášho názoru účelové prijatie množstva zamestnancov tesne pred voľbami do akademického senátu, čím sa zásadne zvýšil počet voličov,
  • okamžitú výpoveď profesorke bez prešetrenia príslušným útvarom, ktorá podľa nášho názoru ohrozila štúdium, meno fakulty a prebiehajúce projekty,
  • opakované útoky členov vedenia na študentov, zamestnancov a rektora STU.

Pre tieto dôvody sa pripájame k požiadavke 31 zamestnancov v štrajkovej pohotovosti a vyzývame dekana FIIT STU, prof. Ivana Kotuliaka, aby sa v záujme upokojenia situácie a pre dobro fakulty vzdal funkcie dekana FIIT STU. Veríme, že takýto krok môže pomôcť znovuvybudovaniu dôvery na našej fakulte.

Zároveň stále žiadame férový priebeh všetkých volieb až do úplného zrekonštruovania akademického senátu FIIT STU a jeho prvého úspešného zasadnutia.

Zoznam podpísaných študentov zverejňujeme na internom portáli Askalot, v tomto príspevku budeme priebežne zverejňovať počet podpisov.

Ak sa chcete pridať k tejto výzve a podpore zamestnancov v štrajkovej pohotovosti (a ste študent FIIT STU), môžete tak urobiť:

V Bratislave, 30.1.2020

3 komentáre

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.