Press "Enter" to skip to content

Už 450 študentov je nespokojných s aktuálnou situáciou na fakulte

Nečakali sme, že počas letného semestra budeme svedkami takého poklesu kvality výučby na FIIT STU. Vedenie nám vzalo kvalitných, skúsených a obľúbených učiteľov a v dnešné dni vidíme, ako ich posiela preč aj z fakulty. Prichádzame o právo na kvalitné vzdelanie.

450 nie je len číslo. Sú to reálni študenti, reálne tváre, s ktorými komunikujeme a ktorí sa nám ozývajú a sú často bezradní. Dekan bez hanby povie do rozhovoru v Denníku N, že reálne podľa neho ide o 120 študentov.

Nie, pán dekan. Nespokojných študentov je oveľa viac. A dokonca viac ako 450. Len sa niektorí stále boja – vás a vašich represií. To sa však každým dňom mení, pretože podpisy stále pribúdajú a čoraz viac študentov sa nebojí podpísať svojím menom.

Študenti FIIT STU, nebojte sa zastať sa kvality výučby a svojich učiteľov. Nenechajte si vziať niečo, kvôli čomu ste na fakultu prišli. Je to Vaša fakulta, nie fakulta jedného dekana.

Výzva študentov FIIT STU dekanovi fakulty