Press "Enter" to skip to content

Univerzitný senát neodvolal dekana prof. Ivana Kotuliaka

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (STU) dnes na mimoriadnom zasadnutí rozhodoval o návrhu na odvolanie Ivana Kotuliaka z funkcie dekana FIIT STU, ktorý 29.6. podal rektor STU Miroslav Fikar.

Za odvolanie dekana hlasovalo 18 senátorov, proti bolo 13, zdržali sa 3. Na odvolanie dekana bolo potrebných aspoň 23 hlasov (nadpolovičná väčšina členov akademického senátu). Akademický senát teda nepodporil návrh rektora STU na odvolanie dekana.

Zasadnutie trvalo viac ako 5 hodín

Úvod zasadnutia sprevádzali nepokoje. Na verejné zasadnutie totiž nebola vpustená veľká časť verejnosti a odoprený bol vstup aj médiám. Zo strany podpredsedu senátu, ktorý viedol zasadnutie, došlo opakovane k prerušovaniu diskusie, hlasovalo sa dokonca aj o zastavení diskusie.

Na senáte vystúpili viacerí zúčastnení. Rektor STU vo svojom príhovore zhrnul súčasnú situáciu a zdôraznil, že nemôžeme nekonať: „Odvolanie dekana je základnou a nevyhnutnou podmienkou na stabilizáciu. Iný návrh nikto iný nepredložil. Niet inej cesty. Pozícia je neudržateľná.“

Rektor zároveň navrhol dočasného krízového manažéra, ktorý by mohol viesť fakultu – profesora Alojza Kopáčik (súčasný prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium na Slovenskej technickej univerzite).

O priebehu zasadnutia informovala na sociálnych sieťach novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová.

Dekan FIIT STU vo svojom príhovore hovoril o tom, že šancu ako legitímne zvolený dekan nedostal. „Dovolím si tvrdiť, že som nedostal žiadnu šancu.“ Viackrát obvinil média z toho, že jednostranne informujú a podliehal tak „náročným psychickým tlakom“. Na senáte tvrdil, že žiaden rozvrat fakulty sa nekoná.

So študentami bude hovoriť prezidentka

V súčasnosti hrozí, že fakulta príde celkovo o minimálne 28 vysokoškolských učiteľov a tiež o ďalších výskumných zamestnancov či desiatky študentov. Viacerí študenti sa začali ozývať českým univerzitám v snahe zrealizovať prestúpenie. V zverejnenom prieskume sa mnohí z nich vyjadrili, že na fakulte končia.

K problému zaujali stanovisko aj viaceré profesijné organizácie. Otvorené listy, ktoré vyjadrujú znepokojenie nad súčasným vývojom na fakulte, zverejnili IT asociácia Slovenska, združenie Slovensko.Digital či najnovšie aj Slovenská asociácia pre inovatívnu ekonomiku, ktorá združuje vyše 100 firiem na Slovensku.

Podľa informácií Denníka N príjme zástupcov študentov prezidentka Slovenskej republiky.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.