Press "Enter" to skip to content

V prieskume sa vyše 63% študentov vyjadrilo, že z FIIT STU odchádza

Situácia na fakulte je v súčasnosti napätá. Pre kroky dekana hrozí odchod veľkej časti zamestnancov a najnovšie aj študentov. Za odchod sa okrem iného vyjadrila takmer polovica doktorandov.

Začiatkom júla bol na internom diskuskom fóre Askalot zverejnený prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť medzi študentami, koľko z nich plánuje v dôsledku aktuálnej situácie zostať na fakulte a koľko z nich plánuje z fakulty odísť.

V prieskume sa vyjadrilo celkovo 183 študentov, pričom väčšina z nich (63,4%) dala najavo, že na fakulte zostať nechce. Spomedzi nich až 33% študentov plánuje pokračovať v štúdiu v zahraničí, vyše 15% odchádza študovať na inú univerzitu na Slovensku, takmer 10% odchádza študovať na inú fakultu STU a takmer 5% odchádza do praxe.

Spomedzi študentov, ktorí zostávajú na fakulte, sa viacerí vyjadrili, že dokončia na fakulte prebiehajúce štúdium (resp. stupeň štúdia) a následne nebudú ďalej pokračovať na fakulte.

Výsledky prieskumu o odchode študentov.

Polovica doktorandov zvažuje odchod z univerzity

V posledných dňoch sa tiež skloňovala obava, že sa k zamestnancom pridajú aj doktorandi odchádzajúcich školiteľov, čo môže mať zásadný negatívny dopad na výučbu, vedenie záverečných prác a výskum na fakulte.

Zdá sa, že táto obava začína naberať reálne kontúry. Z prieskumu, ktorý sa realizoval, vyplynulo, že takmer polovica doktorandov denného štúdia plánuje rozličné formy odchodu z univerzity. Medzi nimi sú napríklad prerušenie či zanechanie štúdia alebo prestup na inú univerzitu.

Popri odchádzajúcich vysokoškolských učiteľoch tak hrozí, že fakulta môže navyše prísť o viac ako 64 človekohodín výučby za týždeň, ako aj o vedúcich pre približne 60-70 záverečných prác.

Doktorandi tvoria dôležitú výskumnú aj pedagogickú súčasť fakulty. V rámci svojich dizertačných projektov riešia výskum, ktorého výsledky publikujú spravidla na medzinárodných konferenciách alebo v uznávaných vedeckých časopisoch. Tieto publikácie im dopomôžu k získaniu vysokoškolského titulu tretieho stupňa, avšak kvalitná publikačná činnosť pomáha fakulte aj inak – za publikácie získava fakulta financie, kvalitné publikácie umožňujú získavanie projektov a tiež aj kariérny rast všetkých spoluautorov publikácií.

V neposlednom rade sú doktorandi dôležití aj z pohľadu výučby. Na fakulte je štandardnom, že doktorandi v štandardnej dĺžke štúdia zabezpečujú 2 cvičenia týždenne a vedú viacero bakalárskych či diplomových prác.

Odvolaním dekana sa bude zaoberať Akademický senát

V súčasnosti hrozí, že fakulta príde celkovo o minimálne 28 vysokoškolských učiteľov a tiež o ďalších výskumných zamestnancov či študentov doktorandského štúdia. Viacerí študenti sa začali ozývať českým univerzitám v snahe zrealizovať prestúpenie.

K problému zaujali stanovisko aj viaceré profesijné organizácie. Otvorené listy, ktoré vyjadrujú znepokojenie nad súčasným vývojom na fakulte, zverejnili IT asociácia Slovenska, združenie Slovensko.Digital či najnovšie aj Slovenská asociácia pre inovatívnu ekonomiku, ktorá združuje vyše 100 firiem na Slovensku. Rektorovi STU sa ozývajú aj nespokojní rodičia.

Vedenie FIIT STU pritom vo svojich tlačových správach informuje o situácii zavádzajúco. Najbližšie zasadnutie Akademického senátu STU, ktoré sa uskutoční 13. júla, sa bude na návrh rektora STU zaoberať odvolávaním dekana FIIT STU, prof. Kotuliaka.

One Comment

  1. […] V súčasnosti hrozí, že fakulta príde celkovo o minimálne 28 vysokoškolských učiteľov a tiež o ďalších výskumných zamestnancov či desiatky študentov. Viacerí študenti sa začali ozývať českým univerzitám v snahe zrealizovať prestúpenie. V zverejnenom prieskume sa mnohí z nich vyjadrili, že na fakulte končia. […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.