Press "Enter" to skip to content

Rektor STU: Odchádza takmer 30 zamestnancov, nejde o výpadok zamestnancov, ale o rozvrat fakulty

O týždeň bude Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (STU) na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o návrhu na odvolanie Ivana Kotuliaka z funkcie dekana FIIT STU, ktorý 29.6. podal rektor STU Miroslav Fikar.

Pán rektor v krátkom rozhovore pre TA3 pomenoval niektoré z najvýznamnejších udalostí, kvôli ktorým situácia na našej fakulte dospela až do takéhoto stavu a prečo nakoniec inicioval odvolanie dekana.

Podľa pána rektora dekan nastupoval do funkcie za neobvyklých okolností, kedy nad sebou nemal funkčný kontrolný orgán – senát fakulty. Preto sa, podľa jeho slov, džentlmensky dohodli, že až do sfunkčnenia senátu nebude dekan prijímať nových zamestnancov. Práve nedodržanie tohto sľubu rektor označil za krok, ktorý naštrbil jeho dôveru k dekanovi.

V druhej časti sa rektor vyjadril k téme, ktorá v súčasnosti bytostne trápi stovky študentov našej fakulty a ktorá sa dotýka jej samotného prežitia – odchod desiatok skúsených pedagógov z fakulty. Vážnosť situácie zdôraznil sám rektor, keď povedal, že takýto hromadný odchod môže znamenať rozvrat fakulty: “Teraz nám odchádza skoro 30 zamestnancov. Preto hovorím, že sa nejedná o výpadok, ale jedná sa v podstate o rozvrat fakulty.”

Dostávam veľmi znepokojené listy od našich študentov a ešte horšie pre mňa je dostať listy od ich rodičov, ktorí v podstate nevedia, čo majú robiť.

Zároveň podotkol, že nejde len o samotných pedagógov: “Samozrejme, nejedná sa len o pedagógov, ale jedná sa o študentov, pretože títo pedagógovia zabezpečujú množstvo projektov, čo sa študentov týka.”

Študenti a rodičia posielajú rektorovi znepokojené listy, firmy ukončujú spolupráce s fakultou a univerzitou

Obavy o budúcnosť fakulty a o úroveň štúdia vyjadrujú nielen študenti, ale aj ich rodičia: “Dostávam veľmi znepokojené listy od našich študentov a ešte horšie pre mňa je dostať listy od ich rodičov, ktorí v podstate nevedia, čo majú robiť.”

V konečnom dôsledku tak o talentovaných študentov informatiky, ktorých na trhu práce chýba približne 15 tisíc (reportáž RTVS, čas 17:33), môže prísť nielen FIIT a STU, ale celé Slovensko. Podľa pána rektora otvárajú prijímacie konania univerzity na Slovensku a tiež v Česku, pričom najmä s tými českými (v dobrom) súperíme o každého šikovného študenta: “Iné vysoké školy začali opäť otvárať prijímacie konanie, aby tak umožnili našim študentom prejsť, či už v Bratislave alebo na Morave a v Čechách.” Táto situácia rektora podľa jeho slov trápi a zo svojej strany vidí ako jediný krok návrh na odvolanie dekana Kotuliaka.

Rektor dúfa, že takýto krok podnieti učiteľov, aby stiahli svoje výpovede a študentov, aby neodišli. Firmy, ktoré doteraz spolupracovali s fakultou a univerzitou, podľa slov rektora ohlasujú koniec tejto spolupráce, čo považuje za nepredstaviteľné.

Odvolaním dekana sa bude zaoberať Akademický senát 13. júla

V súčasnosti hrozí, že fakulta príde celkovo o minimálne 28 vysokoškolských učiteľov a tiež o ďalších výskumných zamestnancov či študentov doktorandského štúdia. Viacerí študenti sa začali ozývať českým univerzitám v snahe zrealizovať prestúpenie.

K problému zaujali stanovisko aj viaceré profesijné organizácie. Otvorené listy, ktoré vyjadrujú znepokojenie nad súčasným vývojom na fakulte, zverejnili IT asociácia Slovenska, združenie Slovensko.Digital či najnovšie aj Slovenská asociácia pre inovatívnu ekonomiku, ktorá združuje vyše 100 firiem na Slovensku.

Najbližšie zasadnutie Akademického senátu STU, ktoré sa uskutoční 13. júla, sa bude na návrh rektora STU zaoberať odvolávaním dekana FIIT STU, prof. Kotuliaka.

Prezrite si celú reportáž z TA3:

Foto: Živé.sk

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.