Press "Enter" to skip to content

Za Našu FIIT Posts

Diskriminácia na STU: Fakulta bránila v zápise študenta, ktorý upozorňoval na prešľapy

Začiatkom každého akademického roka dochádza k zápisu študentov, ktorí splnili povinnosti uvedené študijným poriadkom. Dňa 25.8. zaslala poverená prodekanka pre štúdium e-mail, v ktorom vyzvala…

Podmienky vstupu na pondelkové zasadnutie senátu sú nejasné, minister školstva vyzýva na online prenos

Pondelok (26.10.) sa bude na Akademickom senáte STU hlasovať o odvolaní rektora prof. Fikara. Keďže ide o mimoriadne dôležité zasadnutie, je možné, že sa na…

Primátor Bratislavy: Je mi ľúto, čo sa na fakulte stalo, ale zároveň máme dobrú novú vec

V dnešnej relácii Rozhovory ZKH vysielanej naživo bol hosťom primátor Bratislavy, Matúš Vallo. Okrem iného padla aj otázka od diváka ohľadom aktuálnej situácie na FIIT…

Výsledky výberových konaní FIIT STU sú známe. Uspeli aj tí, na ktorých sa študenti sťažovali

Na webovej stránke FIIT STU sa objavil výsledok výberových konaní na miesta profesorov, docentov a odborných asistentov s PhD. Tesnú väčšinu (14 z celkovo 24…