Press "Enter" to skip to content

Za Našu FIIT Posts

Študentská časť akademického senátu žiada o opätovné prerokovanie návrhu na odvolanie rektora

Študentská časť akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (ŠČ AS) výraznou väčšinou hlasov schválila uznesenie, v ktorom žiada predsedníctvo akademického senátu o opätovné prerokovanie uznesenia, ktorým…

Ombudsmanka skonštatovala, že senát STU konal protiústavne. Bol podaný ďalší podnet

Na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (AS STU) 13.07.2020 sa prerokovávali existenčné otázky týkajúce sa Fakulty informatiky a informačných technológií STU…

Diskriminácia na STU: Fakulta bránila v zápise študenta, ktorý upozorňoval na prešľapy

Začiatkom každého akademického roka dochádza k zápisu študentov, ktorí splnili povinnosti uvedené študijným poriadkom. Dňa 25.8. zaslala poverená prodekanka pre štúdium e-mail, v ktorom vyzvala…

Podmienky vstupu na pondelkové zasadnutie senátu sú nejasné, minister školstva vyzýva na online prenos

Pondelok (26.10.) sa bude na Akademickom senáte STU hlasovať o odvolaní rektora prof. Fikara. Keďže ide o mimoriadne dôležité zasadnutie, je možné, že sa na…