Press "Enter" to skip to content

Blížia sa voľby, do senátu kandidujú za študentov zamestnanci fakulty

Na stránkach fakulty bola zverejnená kandidátna listina študentov, ktorí sa prihlásili ako kandidáti do nadchádzajúcich volieb do Akademického senátu FIIT STU, ktoré sa uskutočnia 20. októbra 2020.

Ukázalo sa, že medzi kandidátmi sú aj takí, ktorí na fakulte pôsobia ako interní či externí zamestnanci. Jeden z nich podľa Akademického informačného systému pôsobí ako pracovník v oblasti výpočtovej techniky a druhý je podľa toho istého systému externým spolupracovníkom v Centre priemyselného výskumu FIIT STU.

Zaujímavosťou je aj skutočnosť, že v tomto centre pracuje aj súčasný študentský senátor fakultného a navyše aj univerzitného senátu, ktorý je zároveň predlžujúci študent doktorandského štúdia a už preto nedostáva štátom pridelené štipendium doktoranda.

Výpis z knižničného systému pre predmetného senátora.

Doposiaľ bolo na fakulte pravidlom, že predlžujúci doktorand získal pracovnú zmluvu na miesto Výskumného pracovníka s vysokoškolským vzdelaním, ktorú dostávajú v podobnom režime aj ostatní doktorandi. To platí aj o súčasných doktorandoch.

Hoci informácia o výskumnej pozícii predmetného senátora v akademickom informačnom systéme chýba, nájdeme ju v knižničnom systéme, kde je uvedené, že predmetný senátor je zároveň študentom, výskumníkom so 100% úväzkom a do tretice aj pracovníkom pre Centrum priemyselného výskumu FIIT.

Študenti sú nespokojní

Voľby do študentskej časti AS FIIT STU, ktoré sú naplánované na 20. októbra, sa zatiaľ podľa všetkého budú aj realizovať. A to aj napriek súčasnej pandemickej situácii, v rámci ktorej má Bratislava (mesto, kde sídli fakulta) červenú farbu COVID-19 semaforu. Budova fakulty je navyše pre študentov uzatvorená, výučba prebieha dištančne a študenti boli vyzvaní, aby sa vysťahovali z internátov.

„Dnes, kedy každým dňom hrozí uzatvorenie ekonomiky a lockdown a čísla infikovaných denne stúpajú, Akademický senát univerzity nemá problém zrealizovať voľby, pri ktorých by sa mohli zmobilizovať stovky študentov fakulty z celého Slovenska.“

Študenti sa preto pýtajú, ako môžu prebiehať voľby do akademického senátu za týchto okolností. Zároveň sa ozývajú hlasy, ktoré tvrdia, že tým môže dôjsť k ohrozeniu ústavného práva na voľbu, keďže by sa niektorí študenti museli presúvať aj niekoľko hodín na to, aby odvolili.

Faktom zostáva, že počas prvej vlny pandémie, kedy bola epidemiologická situácia na Slovensku výrazne lepšia, nebolo možné zrealizovať napríklad výberové konania. Dnes, kedy každým dňom hrozí uzatvorenie ekonomiky a lockdown a čísla infikovaných denne stúpajú, Akademický senát univerzity nemá problém zrealizovať voľby, pri ktorých by sa mohli zmobilizovať stovky študentov fakulty z celého Slovenska.

Jedným z možných riešení by pritom mohlo byť aj online hlasovanie, ktoré by si však podľa všetkého vyžadovalo úpravu zásad volieb do akademického senátu. K situácii sa univerzita ani fakulta zatiaľ verejne nevyjadrili.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.