Press "Enter" to skip to content

Na iných fakultách STU výberové konania prebiehajú, u nás to dekan odmieta. Prečo?

Koncom apríla sme vás informovali o tom, že dekan FIIT STU odmieta vypísať výberové konania na miesta odborných asistentov na fakulte, ktorým už v júni končia zmluvy na fakulte. V mediách sa prostredníctvom hovorkyne fakulty vyjadril, že súčasťou procesu je “tajné hlasovanie, ktoré však z jej pohľadu v čase pandémie nie je procesne spoľahlivo vykonateľné”.

Ako v odpovedi upozornili učitelia, prax ukazuje, že tajné hlasovanie realizovateľné je – príkladmi sú voľby dekana na Žilinskej univerzite či obhajoba dizertačnej práce na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU.

Na iných fakultách Slovenskej technickej univerzity výberové konania na pozície učiteľov v čase koronakrízy prebiehajú.“

Na iných fakultách STU sa nevyhovárajú

Hoci táto skutočnosť zneplatňuje argument o nerealizovateľnosti tajného hlasovania, niekto by mohol stále namietať, že príklady vyššie nie sú výberové konania. Ako sme však zistili, na iných fakultách Slovenskej technickej univerzity výberové konania na pozície učiteľov v čase koronakrízy prebiehajú

  • Dňa 26.3.2020 sa uskutočnilo výberové konanie na FEI STU, kde sa obsadzovalo miesto docenta a 4 miesta odborných asistentov.
  • Dňa 16.3.2020 vypísal dekan SjF STU výberové konanie na miesto docenta.
  • Dňa 8.4.2020 vypísal dekan FChPT STU výberové konanie na miesto odborného asistenta (s nástupom od 1.6.2020).
  • Na FChPT v čase pandémie prebehli aj ďalšie výberové konania na miesta odborných asistentov, a to v dňoch 21.4.2020 a 30.4.2020.

Výberové konanie je transparentný proces, čo možno dekanovi vadí.“

Podľa platných predpisov STU týkajúcich sa výberových konaní museli/musia výberové komisie v týchto konaniach rozhodnúť o výsledkoch tajným hlasovaním. Ako je možné, že na našej fakulte to nejde?

Mimochodom, výberové konania na učiteľské pozície bežia v čase koronakrízy aj na iných univerzitách, napr. FMFI UK, FMFI UK (2), JLF UK, JLF UK (2), UNIZA, a UNIZA (2).

Hlasovanie výberovej komisie je tajné

Nad skutočnými dôvodmi, prečo dekan odmieta výberové konania vypísať, môžeme len špekulovať. Fakt je však ten, že podľa predpisov STU je poradie v hlasovaní výberovej komisie pre dekana záväzné, a tak si zamestnancov nevyberá dekan, ale komisia. Jedného jej člena pritom nominuje zástupca zamestnancov. V prípade výberových konaní na miesta docentov alebo profesorov menuje jedného člena komisie aj rektor. Výberové konanie je tak transparentný proces, čo možno dekanovi vadí.

Fakulta nie je firma a jej zamestnanci nie sú poddaní dekana. V skutočnosti má dekan slúžiť verejnému záujmu a akademickej obci. Platí to stále aj na FIIT STU?“

Medzi ohrozenými pedagógmi sú zamestnanci, ktorí dlhoročne pomáhali budovať fakultu, avšak v posledných mesiacoch sa vyjadrovali negatívne voči krokom vedenia. Dekan by určite mal motív im z tohto dôvodu neobnoviť pracovné zmluvy, nehovoriac o fakte, že niektorí z týchto pedagógov kandidujú do senátu fakulty. Fakulta však nie je firma a jej zamestnanci nie sú poddaní dekana. V skutočnosti má dekan slúžiť verejnému záujmu a akademickej obci. Platí to stále aj na FIIT STU?