Press "Enter" to skip to content

Na iných fakultách STU výberové konania prebiehajú, u nás to dekan odmieta. Prečo?

Koncom apríla sme vás informovali o tom, že dekan FIIT STU odmieta vypísať výberové konania na miesta odborných asistentov na fakulte, ktorým už v júni končia zmluvy na fakulte. V mediách sa prostredníctvom hovorkyne fakulty vyjadril, že súčasťou procesu je “tajné hlasovanie, ktoré však z jej pohľadu v čase pandémie nie je procesne spoľahlivo vykonateľné”.

Ako v odpovedi upozornili učitelia, prax ukazuje, že tajné hlasovanie realizovateľné je – príkladmi sú voľby dekana na Žilinskej univerzite či obhajoba dizertačnej práce na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU.

Na iných fakultách Slovenskej technickej univerzity výberové konania na pozície učiteľov v čase koronakrízy prebiehajú.“

Na iných fakultách STU sa nevyhovárajú

Hoci táto skutočnosť zneplatňuje argument o nerealizovateľnosti tajného hlasovania, niekto by mohol stále namietať, že príklady vyššie nie sú výberové konania. Ako sme však zistili, na iných fakultách Slovenskej technickej univerzity výberové konania na pozície učiteľov v čase koronakrízy prebiehajú

  • Dňa 26.3.2020 sa uskutočnilo výberové konanie na FEI STU, kde sa obsadzovalo miesto docenta a 4 miesta odborných asistentov.
  • Dňa 16.3.2020 vypísal dekan SjF STU výberové konanie na miesto docenta.
  • Dňa 8.4.2020 vypísal dekan FChPT STU výberové konanie na miesto odborného asistenta (s nástupom od 1.6.2020).
  • Na FChPT v čase pandémie prebehli aj ďalšie výberové konania na miesta odborných asistentov, a to v dňoch 21.4.2020 a 30.4.2020.

Výberové konanie je transparentný proces, čo možno dekanovi vadí.“

Podľa platných predpisov STU týkajúcich sa výberových konaní museli/musia výberové komisie v týchto konaniach rozhodnúť o výsledkoch tajným hlasovaním. Ako je možné, že na našej fakulte to nejde?

Mimochodom, výberové konania na učiteľské pozície bežia v čase koronakrízy aj na iných univerzitách, napr. FMFI UK, FMFI UK (2), JLF UK, JLF UK (2), UNIZA, a UNIZA (2).

Hlasovanie výberovej komisie je tajné

Nad skutočnými dôvodmi, prečo dekan odmieta výberové konania vypísať, môžeme len špekulovať. Fakt je však ten, že podľa predpisov STU je poradie v hlasovaní výberovej komisie pre dekana záväzné, a tak si zamestnancov nevyberá dekan, ale komisia. Jedného jej člena pritom nominuje zástupca zamestnancov. V prípade výberových konaní na miesta docentov alebo profesorov menuje jedného člena komisie aj rektor. Výberové konanie je tak transparentný proces, čo možno dekanovi vadí.

Fakulta nie je firma a jej zamestnanci nie sú poddaní dekana. V skutočnosti má dekan slúžiť verejnému záujmu a akademickej obci. Platí to stále aj na FIIT STU?“

Medzi ohrozenými pedagógmi sú zamestnanci, ktorí dlhoročne pomáhali budovať fakultu, avšak v posledných mesiacoch sa vyjadrovali negatívne voči krokom vedenia. Dekan by určite mal motív im z tohto dôvodu neobnoviť pracovné zmluvy, nehovoriac o fakte, že niektorí z týchto pedagógov kandidujú do senátu fakulty. Fakulta však nie je firma a jej zamestnanci nie sú poddaní dekana. V skutočnosti má dekan slúžiť verejnému záujmu a akademickej obci. Platí to stále aj na FIIT STU?

2 komentáre

  1. […] Namiesto zákonných výberových konaní sa ešte minulý mesiac dekan rozhodol, že usporiada “individuálne pohovory” so zamestnancami, v ktorých skúmal napríklad aj ich lojalitu. Dekan argumentoval nemožnosťou riadne vykonať výberové konanie v tomto čase, a to aj napriek tomu, že počas prebiehajúcej pandémie výberové konania na iných fakultách prebiehali. […]

  2. […] Zaujímavá je tiež skutočnosť, že tieto podklady dekan dodal až po neférových voľbách, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň dňa 04.06.2020. “Na správnej rade dekan hovoril, ako „rád informácie sprístupní, pretože sú aj verejnou informáciou“. Následne ale nasledovalo zdržanie poskytnutia zoznamu,” uvádza Živé.sk. Dekan sa vyhováral na ochranu osobných údajov, s ktorou pritom nemá problém napríklad Technická univerzita v Košiciach. Podobného vyhovárania sme boli svedkami aj pri výberových konaniach. […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.