Press "Enter" to skip to content

Takmer polovica nových zamestnancov vraj nepracuje na projektoch. Sú to naozaj len mŕtve duše?

Podľa aktuálnych zistení portálu Živé.sk sa objavili závažné informácie o 18 novoprijatých zamestnancoch na FIIT STU, ktoré plánuje ďalej vyšetrovať Správna rada STU. Skonštatoval to predseda Správnej rady STU, Milan Ftáčnik, na základe podkladov, ktoré mu dodalo vedenie FIIT STU: “Osem novoprijatých zamestnancov nie je zaradených v žiadnom projekte. To považujem za závažné zistenie a budem o ňom informovať správnu radu.”

Zaujímavá je tiež skutočnosť, že tieto podklady dekan dodal až po neférových voľbách, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň dňa 04.06.2020. “Na správnej rade dekan hovoril, ako „rád informácie sprístupní, pretože sú aj verejnou informáciou“. Následne ale nasledovalo zdržanie poskytnutia zoznamu,” uvádza Živé.sk. Dekan sa vyhováral na ochranu osobných údajov, s ktorou pritom nemá problém napríklad Technická univerzita v Košiciach. Podobného vyhovárania sme boli svedkami aj pri výberových konaniach.

Pripomíname, že títo 18 zamestnanci boli prijatí na plný úväzok na pozíciu výskumného pracovníka iba pár dní po nástupe nového dekana a tesne pred voľbami do nefunkčného Akademického senátu FIIT STU. Všetci zároveň získali voličské práva, ktoré využili vo februárových voľbách ako aj v spomínaných júnových voľbách do senátu fakulty.

Pripomíname, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala na FIIT preverovať podozrenia z volebnej korupcie.

Výučba pod viacerými novoprijatými zamestnancami je pritom katastrofálna, kritizujú ju študenti a spisujú sťažnosti, ktoré vedenie nerieši.”

Zamestnanci vraj pôsobia na predmetoch, zdá sa, že mnohí iba papierovo

Hovorkyňa fakulty (jedna z nových zamestnancov) pre Živé.sk ako aj pre Nadáciu Zastavme korupciu tvrdila, že zamestnanci aktívne participujú na projektoch, výskume, učia, či vedú bakalárske alebo diplomové práce. Bakalárske a diplomové práce sa pritom vypisovali ešte minulý rok na začiatku leta a jesene, takže ich logicky nevedú (výnimkou sú iba doktorandi a zopár zamestnancov, ktorým bol zvýšený úväzok na 100% a ktorí viedli práce už predtým).

V predmetnom článku sú taktiež uvedené ďalšie zavádzania. Pani hovorkyňa tvrdí, že zamestnanci pôsobia na predmete Dátové štruktúry a algoritmy. Viacerí noví zamestnanci figurujú síce v sylaboch predmetu, avšak na cvičeniach sa podľa slov študentov nikdy neobjavili.

V neposlednom rade, výučba pod ďalšou skupinou novoprijatých zamestnancov je katastrofálna, kritizujú ju študenti a spisujú sťažnosti, ktoré vedenie nerieši. Niektorí študenti sa už dokonca vyjadrili, že pod novými zamestnancami na predmetoch pokračovať odmietajú.

Príkladom je predmet Výberový seminár pod vedením Dr. Michala Riesa. Z celkového počtu 19 študentov na predmete sa vyjadrilo iba 5 za pokračovanie. Najnovšie sa objavila aj sťažnosť týchto študentov na Radu študijných programov, pod ktorú sa podpísalo 16 z 19 študentov predmetu.

Aktuálne to teda vyzerá, že jediný orgán, ktorý vidí problém v konaní dekana, je Správna rada. Uvidíme, ako sa k situácii postavia orgány činné v trestnom konaní.

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.