Press "Enter" to skip to content

Demokracia na FIIT STU bola definitívne znásilnená, na fakulte sa odohrali ďalšie neférové voľby

Po prvých neférových voľbách, ktoré sa odohrali v polovici februára, sa včera odohrali v poradí druhé neférové voľby. Vo voľbách 4.6.2020, ktoré sa uskutočnili v priestoroch rektorátu STU, rozhodla o osude fakulty drvivá väčšina novoprijatých zamestnancov.

Za pár dní sa tak ľahko môže stať, že FIIT STU sa zmení na nepoznanie a na pomyselnom červenom tlačidle drží prst pán dekan. S požehnaním akademických orgánov STU.”

Chceli by sme veriť, že zrekonštruovaný senát bude hlasom fakulty a nie len hlasom jej vedenia.

Napriek tomu, že sa tieto voľby odohrali, ešte stále nie je jasné, čo väčšina novoprijatých zamestnancov na fakulte robí, či akým právom sú na pozícii výskumných pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Dekan na tieto otázky opakovane nereaguje, čoho sme boli svedkami aj na zasadnutí Správnej rady dňa 20.5.2020, alebo pri odpovedi na ne zavádza a klame.

Medzičasom sa tiež ukázalo, že na fakulte preveruje Národná kriminálna agentúra podozrenia z volebnej korupcie. Navyše sú tu vážne podozrenia, že dochádzalo aj k falšovaniu evidencie dochádzky.

Pripomíname tiež, že napriek končiacim zmluvám ešte stále nie sú vypísané výberové konania a dekan zmluvy pedagógom stále nepredĺžil – naopak, toto predĺženie podmieňoval dohodou. Za pár dní sa tak ľahko môže stať, že FIIT STU sa zmení na nepoznanie a na pomyselnom červenom tlačidle drží prst pán dekan. S požehnaním akademických orgánov STU.

Výsledky volieb do ZČ AS FIIT STU 4.6.2020

Kandidáti z ÚISI zvolení do AS FIIT STU podľa počtu získaných hlasov:

  1. BOU EZZEDDINE Anna, doc. RNDr., PhD. (57)
  2. LANG Ján, Ing., PhD. (33)

Kandidáti z UPAI zvolení do AS FIIT STU podľa počtu získaných hlasov:

  1. KAPEC Peter, Ing., PhD. (33)
  2. HELEBRANDT Pavol, Ing., PhD. (32)

Zdroj výsledkov

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

„The day when Lady Justice got fired from FIIT“ . 02.12.2019. Deň, kedy na Fakulte informatiky a informačných technológií dostala padáka pani Justícia. Deň, kedy snaha o čo najvyššiu kvalitu vzdelávania bola nahradená snahou zarobiť čo najviac peňazí a privlastniť si moc. Deň, kedy pominula priateľská a tvorivá atmosféra a nastúpila atmosféra neistoty a klamstiev. Od tohto dňa nové vedenie fakulty degraduje dobrú povesť FIIT a morálne hodnoty, na ktorých bola fakulta vystavaná, sú im neznáme. Od pochybných počinov vedenia na začiatku situácia eskalovala do podoby, kedy sú sami pedagógovia v neistote, či môžu na fakulte ďalej učiť, pričom nový dekan si uzurpoval všetku moc pri rozhodovaní o ich ďalšom pôsobení na FIIT. Ľudia, ktorí sa tomuto konaniu vedenia postavili, sú napádaní zástancami dekana. Môžeme vidieť, ako sa prestížna inštitúcia, ktorej hlavným cieľom bolo dávať študentom čo najkvalitnejšie vzdelanie, stala obeťou egocentrizmu a túžby jednotlivcov po moci. A prvým krokom bolo vyhodenie pani Justície, ktorá niekoľko posledných rokov stála na čele tejto inštitúcie. Nenechajme sa uchlácholiť klamstvami a zavádzaním. Nenechajme sa zastrašiť ostrými slovami a utláčaním. Nenechajme si tu nastoliť totalitu ako za komunizmu. Verme v morálne hodnoty, na ktorých bola vybudovaná FIIT, a vyjadrime nesúhlas s praktikami súčasného vedenia, ktoré tieto hodnoty pochováva. Verme, že jedného dňa sa pani Justícia vráti na čelo fakulty. Kým ten deň príde, nepoľavme. Nevzdajme sa. A to najdôležitejšie: aj v týchto ťažkých časoch nikdy nezabúdajme na dobro. Pre viac info o dianí sledujte: @zanasufiit PS: Obraz nemá zobrazovať reálne osobnosti, ide čisto o symbolické vyobrazenie situácie na fakulte.

Príspevok, ktorý zdieľa Misha (@wolfess_art),

2 komentáre

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.