Press "Enter" to skip to content

Senátorka AS FIIT STU sa vzdala svojho mandátu. Nechce pôsobiť v účelovo zvolenom senáte.

Po ostatných neférových voľbách (zo dňa 4.6.) sa situácia v senáte AS FIIT STU opäť významne mení. Senátorka zo študentskej časti AS FIIT STU Miška Kolesíková sa k dnešnému dňu vzdala svojho mandátu v senáte. Informovala o tom prostredníctvom interného diskusného fóre Askalot.

Keď som prišla do senátu, tešila som sa na spoluprácu s ďalšími študentskými senátormi, ako aj na rozvoj fakulty v spolupráci s vedením FIIT.”

Hlavným dôvodom na demisiu Mišky z pozície senátorky je jej presvedčenie, že nemôže pôsobiť v účelovo zvolenom senáte, ktorý vzišiel z neférových volieb. Ako ďalšie dôvody tiež uvádza neochotu vedenia riešiť problémy študentov a ignoráciu zo strany ostatných senátorov.

Miška má našu plnú podporu a zároveň jej ďakujeme za všetko, čo počas tohto ťažkého roka pre študentov urobila.

Boj za hodnoty

Miška po príchode do senátu AS FIIT STU verila, že sa svojím pôsobením bude môcť spolupodieľať na rozvoji fakulty, a to aj v spolupráci s vedením. To sme mohli vidieť aj na vlastné oči, keď sa snažila počúvať hlasy študentov a riešiť ich každodenné problémy – či už osobne alebo elektronicky.

Ste skvelí a boli ste celú dobu mojou obrovskou motiváciou a dôvodom, prečo to nevzdať.”

Posledný polrok ju však ostatní študentskí senátori aj s vedením len utvrdili v tom, že pre nich sú študenti na poslednom mieste a fakultu nie je možné ďalej rozvíjať. Degradujúca kvalita štúdia, bagatelizovanie problémov študentov či hrozba nepredĺženia zmlúv obľúbených učiteľov – toho všetkého sme stále svedkami. Pripomíname, že práve Miška bola posledný rok jediná senátorka, ktorá sa aktívne zaujímala o študentov a riešila ich podnety.

Ja mám však tiež svoje hodnoty a pôsobiť v takto účelovo zvolenom senáte je pre mňa neakceptovateľné. Odmietam svojou účasťou legitimizovať rozhodnutia takto zloženého senátu.”

Napriek jej snahe boli mnohé problémy študentov nevypočuté. A hoci Miška stále verila, že sa na fakulte objavia opäť správne hodnoty, nestalo sa tak. Ignorácia zo strany vedenia FIIT STU, či dokonca útoky na ňu v zápisniciach vedenia za to, že vytvorila spätnoväzobný dotazník  – aj toto zrejme všetko viedlo k jej rozhodnutiu, ktoré nás nesmierne mrzí.

Poslednou kvapkou však boli neférové voľby, ktoré sa uskutočnili na fakulte 4.6.2020 a v ktorých rozhodla o osude fakulty drvivá väčšina novoprijatých zamestnancov. Najnovšie sa dokonca ukazuje, že takmer polovica z nich nepôsobí na žiadnom projekte na fakulte.

Plné stanovisko senátorky Mišky Kolesíkovej

Drahí moji kolegovia študenti,

keď som prišla do senátu, tešila som sa na spoluprácu s ďalšími študentskými senátormi, ako aj na rozvoj fakulty v spolupráci s vedením FIIT. Ako sme si všetci mohli všimnúť, za posledný polrok sa nič z toho nekoná. Napriek tomu, že ma moji študentskí kolegovia v senáte spolu s vedením FIIT opakovane utvrdzovali v tom, že sú pre nich študenti na poslednom mieste, som sa tu snažila byť pre vás všetkých aspoň ja. Chcela by som vám všetkým povedať, že si vážim, že ste sa na mňa mnohí z vás obracali, či už na chodbe alebo online. Ste skvelí a boli ste celú dobu mojou obrovskou motiváciou a dôvodom, prečo to nevzdať. Hoci som častokrát mala pocit, že moja snaha je zbytočná a zo strany vedenia ignorovaná, hoci sa veci nezlepšovali (ba práve naopak, vždy prišlo niečo nové, horšie), vždy ste mi dali pocítiť, že to má význam a za to vám všetkým patrí obrovské ďakujem.

Napriek všetkému, čo sa od nástupu nového vedenia udialo, som stále verila, že sa na našej fakulte opäť objavia správne hodnoty – presne tie, o ktorých tu celú dobu hovoríme, morálna, čestnosť, spravodlivosť. Nestalo sa a voľby do zamestnaneckej časti nášho senátu prebehli aj so zapojením sa účelovo prijatých zamestnancov, ktorí napokon rozhodli o osude našej fakulty. 

Ja mám však tiež svoje hodnoty a pôsobiť v takto účelovo zvolenom senáte je pre mňa neakceptovateľné. Odmietam svojou účasťou legitimizovať rozhodnutia takto zloženého senátu.

Naozaj som chcela napĺňať svoj mandát, pomáhať vám a robiť z tejto fakulty lepšie miesto. Na fakulte sme však prišli do stavu, kedy klesá kvalita výućby, klesol záujem o nás, študentov, o naše požiadavky a aj o našu budúcnosť. Hoci som sa snažila byť vaším hlasom, reprezentovať vaše záujmy, robiť diskusie, toto stále nebolo dostatočné a v súčasnosti som presvedčená, že pod aktuálnym vedením nie je možné túto fakultu rozvíjať.

Chcela by som vás preto informovať, že som práve na rektorát doručila list, v ktorom sa ku dnešnému dňu vzdávam svojho členstva v AS FIIT STU.

Naďalej platí, že som tu pre každého z vás, hoci už nie ako študentská senátorka.

Ešte raz vám všetkým naozaj veľmi ďakujem.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.