Press "Enter" to skip to content

O budúcnosti fakulty rozhodol vo voľbách jeden hlas

Na základe protokolu z volieb do Zamestnaneckej časti AS FIIT STU zo dňa 4.6.2020, ktorý sme získali cez infožiadosť, sa ukázalo, že v posledných voľbách zamiešali karty jednotky hlasov.

Do volieb, v ktorých rozhodovali o osude fakulty podľa nás účelovo prijatí zamestnanci, sa zapojilo celkovo 63 oprávnených voličov. Rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými kandidátmi bol však mimoriadne tesný.

Kandidát doc. Jakub Šimko získal iba o 1 hlas menej ako zvolený kandidát Dr. Ján Lang. Rovnako, aj kandidát Dr. Dušan Bernát získal o 1 hlas menej ako zvolený kandidát Dr. Pavol Helebrant. Rozdiel medzi neúspešným kandidátom, Dr. Petrom Pištekom a zvoleným kandidátom boli len 2 hlasy.

Protokol z volieb do ZČ AS FIIT STU 4.6. (kliknutím zväčšíte).

Je pritom zarážajúce, že tieto protokoly z volieb nie sú v plnom znení zverejnené aj na stránkach FIIT STU a je nutné si ich získavať cez infožiadosť. Kým ostatné fakulty toto poradie zverejňujú, v prípade FIIT to tak nie je.

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.