Press "Enter" to skip to content

Na fakulte preveruje NAKA podozrenia z volebnej korupcie

Podľa informácií, ktoré sa k nám dostali, preveruje na fakulte Národná kriminálna agentúra (NAKA) podozrenie zo spáchania prečinu volebnej korupcie. Toto podozrenie preveruje na základe trestného oznámenia, ktoré bolo podané na neznámeho páchateľa.

O preverovaní NAKA bola zmienka aj na zasadnutí AS STU dňa 25.5.2020, kde bolo potvrdené, že si NAKA pýtala od fakulty odpovede na viaceré otázky.

Zaujímavé sú však aj ďalšie skutočnosti. Podľa informácií z prostredia fakulty viacerí zamestnanci sa nenachádzali na pracovisku, a to ani vtedy, keď ešte nemali nárok na dovolenku. Existujú tiež dôkazy na možné úmyselné falšovanie dochádzky do práce zo strany zamestnancov.

Za volebnú korupciu (§ 336a Trestného zákona) sa považuje poskytnutie, ponuka alebo prísľub úplatku voličovi za to, že bude voliť určitým spôsobom, alebo že nebude voliť určitým spôsobom, prípadne, že nebude voliť vôbec, alebo sa nezúčastní na voľbách alebo na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky. (zdroj)

Z informácií dostupných na stránkach Úradu vlády Slovenskej republiky vyplýva, že trestné nie je len dávanie úplatku, ale aj prijímanie úplatku. To znamená, že trestné je aj konanie voliča, ktorý prijme, žiada, alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal takýmto spôsobom.

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.