Press "Enter" to skip to content

O FIIT STU rozhodujú cudzí ľudia, na doktorandov sa uplatňuje dvojaký meter

Dlho bolo našou jedinou požiadavkou to, aby do volieb do našej samosprávy nezasiahli ľudia, ktorí našu fakultu nepoznajú a o ktorých sme presvedčení, že boli pribratí účelovo. Chceli sme, aby voľby boli férové, aby o FIIT rozhodovali ľudia z FIIT.

Zamestnanci aj študenti sú rozčarovaní z toho, že jediné miesto, kde vidno zapojenie drvivej väčšiny z 18-tich nových zamestnancov do chodu fakulty, sú voľby.

Predvčerom vo voľbách do akademického senátu FIIT STU o nás rozhodovali cudzinci. Ľudia, ktorých nepoznáme a ktorých sme mnohí ešte ani nevideli, napriek výzvam na stretnutie. Cudzinci, ľudia, ktorí doteraz na fakulte nikdy nepôsobili, prišli tesne pred voľbami a na fakulte ich takmer (ak vôbec) nevidno. A na tom nič nezmenia nejaké primárky, či akokoľvek si to nazveme.

[doplnenie] Vôbec si nemyslíme, že na FIIT majú pôsobiť len ľudia, ktorí sú našimi absolventmi. Práve naopak, skúsení odborníci, ktorí by fakultu pozdvihli vďaka práci a svojim znalostiam, ktoré nadobudli v inom prostredí, sú vrele vítaní. Čo však vidíme ako problém je účelové prijímanie ľudí (z ktorých mnohých tu potom takmer nevidno) a to, keď sú do výskumných pozícií na IT fakulte dosadzovaní ľudia, ktorí s IT nemajú nič spoločné (PR, iné nepríbuzné odbory).

Ak vedenie tvrdí, že my, študenti, sme rukojemníkmi učiteľov, ktorí pred týmto varovali, nie je to pravda. Celá FIIT je totiž vydaná na milosť súčasného vedenia, ktoré môže vo veľkom prijať toľko voličov, koľko len chce. Bez etických či morálnych zásad.

Podľa neoficiálnych informácií dopadli štvrtkové doplňujúce voľby do AS FIIT STU v pomere 32:30, z čoho vyplýva, že o výsledku mohli rozhodnúť aj novoprijatí zamestnanci. Spomedzi 18 ľudí, ktorí získali od 1.12.2019 100% úväzok na fakulte, je až 7 takých, ktorí nie sú absolventmi FIIT STU a väčšina z týchto 7 zamestnancov na FIIT predtým nikdy nepôsobila. Zamestnanci aj študenti sú rozčarovaní z toho, že jediné miesto, kde vidno zapojenie drvivej väčšiny z 18-tich nových zamestnancov do chodu fakulty, sú voľby.

Medzi zvyšnými 11 ľuďmi sú navyše dvaja doktorandi dekana. Do dnešného dňa nebolo objasnené, prečo títo študenti doktorandského štúdia dostali umožnené získať 100% úväzok k 1.1.2020 (a stať sa tak voličmi v zamestnaneckej časti AO), hoci ostatným doktorandom takáto možnosť zo strany vedenia nebola vtedy ponúkaná.

Navyše, od 1. januára 2020 nie sú zasielané štipendiá doktorandom v nadštandardnej dĺžke štúdia, a to bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia či varovania. Štipendium za január bolo vyplatené až v týchto dňoch, a to po urgenciách. To viacerých dostalo do stavu, kedy mali problém vysporiadať sa so základnými životnými situáciami (napr. narodenie dieťaťa, hypotéka). Niektorí doktorandi už prerušujú či ukončujú štúdium.

Podporujeme štrajkujúcich učiteľov, ktorí rešpektujú etiku a hodnoty.

Ak vedenie tvrdí, že my, študenti, sme rukojemníkmi učiteľov, ktorí pred týmto varovali, nie je to pravda. Celá FIIT je totiž vydaná na milosť súčasného vedenia, ktoré môže vo veľkom prijať toľko voličov, koľko len chce. Bez etických či morálnych zásad.

Aj keď, prípušťame, že prvenstvo v tomto vedenie rozhodne nemá:

Preto podporujeme štrajkujúcich učiteľov, ktorí rešpektujú etiku a hodnoty.Za Našu FIIT
Zdroj fotografie: Nicola Fioravanti z Unsplash

2 komentáre

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.