Press "Enter" to skip to content

Dekan opäť klamal o výberových konaniach, zamestnanci ani pár dní pred koncom mesiaca nepoznajú svoju budúcnosť

Do konca mesiaca a pracovných zmlúv našich učiteľov zostáva iba pár dní. Dekan odmietol vypísať výberové konania a zamestnanci stále nemajú ani len dočasne predĺžené pracovné zmluvy.

Študenti žiadajú pôvodných prednášajúcich a kvalitu, ktorá bola ešte donedávna etalónom FIIT STU. Zdá sa však, že moc je dôležitejšia než spokojnosť študentov.

Najnovšie zápisnice z Vedenia FIIT STU dokazujú, že dekan klamal vo svojom Príhovore študentom nielen verejnosť, ale aj všetkých študentov FIIT STU.

V článku sa dočítate:

  • o tom, ako to bolo s individuálnymi pohovormi,
  • o aktuálnej situácii s predĺžením zmlúv,
  • o študentoch, ktorí začínajú avizovať odchody z fakulty.

Veta, ktorá zmizla

Namiesto zákonných výberových konaní sa ešte minulý mesiac dekan rozhodol, že usporiada “individuálne pohovory” so zamestnancami, v ktorých skúmal napríklad aj ich lojalitu. Dekan argumentoval nemožnosťou riadne vykonať výberové konanie v tomto čase, a to aj napriek tomu, že počas prebiehajúcej pandémie výberové konania na iných fakultách prebiehali.

Dňa 14.5.2020 zaslal dekan všetkým študentom na FIIT STU Príhovor dekana (verzia z 16.5.2020). V časti venovanej individuálnym pohovorom pritom tvrdil, že riaditeľ UISI (doc. Peter Lacko) nesúhlasil so svojou prítomnosťou na týchto “pohovoroch”:

“Tento rok som však ponúkol jednu zmenu, a to, aby pri rozhovore bol prítomný aj riaditeľ ústavu. To však nebolo pozitívne prijaté riaditeľom UISI, takže som so súhlasom oboch riaditeľov ústavov pristúpil k individuálnym rozhovorom.”

Na internom diskusnom fóre toto tvrdenie však doc. Lacko vyvrátil, na čo poukázali aj štrajkujúci učitelia vo svojom Minikurze zavádzajúcej a manipulatívnej argumentácie. Klamlivosť tohto tvrdenia už najnovšie dokazuje aj zápis z vedenia konaného dňa 21.4.2020.

  • Dekan informoval riaditeľov ústavov, že plánuje v priebehu nasledujúcich dní/týždňov individuálne stretnutia (1 to 1) s akademickými zamestnancami, aby prediskutoval vízie a ďalšiu spoluprácu s nimi na fakulte. Ide najmä o akademických pracovníkov, ktorým končia pracovné zmluvy k 30. 6. 2020.
    • Doc. Lacko deklaroval, že nemá záujem byť prítomný po celú dobu rozhovoru, ale že by sa chcel zúčastniť len časti rozhovorov s pracovníkmi z UISI (jeho podriadenými).

Zaujímavé však je, že z aktuálnej verzie (posledná aktualizácia 30.5.2020) Príhovoru dekana študentom už toto klamstvo akosi zmizlo:

“Tento rok som však ponúkol jednu zmenu, a to, aby pri rozhovore bol prítomný aj riaditeľ ústavu. To však nebolo pozitívne prijaté riaditeľom UISI, takže som So súhlasom oboch riaditeľov ústavov pristúpil k individuálnym rozhovorom.”

Hoci bola problematická veta v príhovore dekana upravená, študenti, ktorým bol mail zaslaný, už o chybe neboli informovaní. Zo strany dekana ani neprišlo k žiadnemu ospravedlneniu.

Predĺženie zmlúv má byť predmetom rokovaní, v hre je však opäť ústava

Dekan teda odmieta vypísať výberové konania. Navyše, ani s dočasným riešením vo forme predĺženia zmlúv sa dekan neponáhľa, a to aj napriek tomu, že zmluvy končia pedagógom o 17 dní.

Podľa našich informácií je jedným z dôvodov neochoty predĺžiť zmluvy obava vedenia z obnovenia štrajku zamestnancov. Pripomíname, že právo na štrajk je zakotvené v ústave a nie je to prvýkrát, kedy sa dekan pokúsil prinútiť zamestnancov, aby sa tohto ústavného práva vzdali výmenou za niečo.

Tlak na vzdanie sa ústavného práva na štrajk (čo inak nie je možné) sa dá medzi rečou vlastne prečítať aj tak, že nespokojný zamestnanec by nemal mať možnosť prejaviť touto formou nespokojnosť so svojim nadriadeným. A to aj napriek tomu, že mu to priamo Ústava Slovenskej republiky garantuje.

Každodenné prešľapy, dokázateľné klamstvá a zavádzanie – to všetko sú kroky, s ktorými sa študenti nevedia stotožniť a na Slovensku akosi neexistuje inštitúcia, ktorá by ich chcela riešiť.

Kontrolu dekana má pritom pod palcom akademický senát. Univerzitný senát doteraz vo viacerých prešľapoch dekana FIIT STU nekonal a sťažnosti študentských senátorov boli dokonca zametané pod koberec. Fakultný senát vzišiel z neférových volieb, v ktorých rozhodli hlasy novoprijatých ľudí s viacerými silnými prepojeniami na dekana, čo môže indikovať naklonenie senátu fakulty k dekanovi.

Študenti avizujú odchody a prestupy

Neistá budúcnosť zamestnancov nenecháva chladných ani študentov. Tí sa neustále pýtajú, kto ich bude učiť a na tieto otázky nedostávajú odpovede. Stále pritom žiadajú pôvodných prednášajúcich a kvalitu, ktorá bola ešte donedávna etalónom FIIT STU. Zdá sa však, že moc je dôležitejšia než spokojnosť študentov.

Viacerí študenti sa už vyjadrujú (niektorí dokonca aj verejne), že si nevedia svoje ďalšie pôsobenie na fakulte pod týmto vedením predstaviť. Každodenné prešľapy, dokázateľné klamstvá a zavádzanie – to všetko sú kroky, s ktorými sa študenti nevedia stotožniť a na Slovensku akosi neexistuje inštitúcia, ktorá by ich chcela riešiť.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

☝️ Dňa 4. júna 2020 sa v priestoroch rektorátu STU konali voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2023. Voľby prebehli v súlade s Organizačnými pokynmi a harmonogramom na dokončenie volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT. Predsedníctvo AS STU schválilo výsledky volieb a volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU spracovala a zverejnila výsledky. Akademický senát FIIT STU má týmto aktom obsadených všetkých 12 mandátov a po zvolaní ustanovujúcej schôdze môže senát fakulty riadne plniť funkcie vrcholného orgánu akademickej samosprávy Fakulty informatiky a informačných technológií STU. 👍 . . #akademicky #senat #volby #stu #bratislava #stuba #univerzita

Príspevok, ktorý zdieľa Slovenská technická univerzita (@stubratislava),

Mrzí nás, že FIIT STU musí mať dekana, ktorého vyjadrenia sú často zavádzajúce či dokonca klamlivé. Myslíme si, že táto kedysi špičková fakulta má na viac.

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.