Press "Enter" to skip to content

Študenti na STU sa vyjadrili proti odvolávaniu rektora STU

V posledných dňoch zarezonovala v médiách správa o plánovanom odvolávaní rektora Slovenskej technickej univerzity (STU), prof. Miroslava Fikara, a to na podnet predsedníctva akademického senátu STU (AS STU). Dôvody na odvolávanie, ktoré predsedníctvo senátu predložilo, vyvolali v časti verejnosti rozruch.

Rektora podporila študentská časť AS STU

Na podporu rektorovi vznikol otvorený list od študentov v akademickom senáte. V ňom sa proti odvolávaniu rektora postavila študentská časť Akademického senátu STU.

Vo svojom otvorenom liste kritizujú, že ich hlas nie je na univerzite vypočutý: „Ako študenti roky chodíme na veľtrhy vysokých škôl, dni otvorených dverí, snažíme sa k nám prilákať nových študentov a reprezentujeme našu univerzitu na rôznych súťažiach, či podujatiach. Z tohto dôvodu berieme ako vrcholnú urážku nás a mnohých našich kolegov, že pri riešení sporov sa nemyslí na študentov a ich energiu, ktorú vkladajú do univerzity.“

V liste sa tiež rozhorčujú nad tým, že sú študenti STU označovaní ako zmanipulovaní či dokonca podplatení a neschopní kritického myslenia.

„Ako študentská časť akademického senátu máme výrazné výhrady k bodu programu “Návrh na odvolanie rektora STU” na zasadnutí akademického senátu 26.10.2020.“

Na záver listu sa študenti pýtajú, či považuje predseda Akademického senátu STU, prof. Peciar, za správne a v súlade s vnútornými predpismi STU predloženie tohto návrhu bez akejkoľvek diskusie s akademickou obcou univerzity. Ako študenti tvrdia v liste, celé znenie návrhu na odvolanie bolo zverejnené iba vybraným členom akademickej obce, a to len 5 dní pred plánovaným odvolávaním rektora STU. Ukázalo sa tiež, že ani sám rektor nepoznal dôvody odvolávania.

Študenti tiež požiadali o online prenos celého zasadnutia. „Študenti majú predsa právo vidieť v priamom prenose ako sa nakladá s ich univerzitou.“

Podporu získal aj u študentov FIIT STU

Začiatkom víkendu usporiadala študentská senátorka STU za FIIT aj anketu medzi študentami našej fakulty o tom, ako situáciu vnímajú. V nej sa študentov pýtala na ich postoj k odvolávaniu rektora STU.

V ankete sa až 159 študentov vyjadrilo, že sú proti odvolaniu rektora, 4 študenti sú za odvolanie rektora a 4 študenti sa nevedeli vyjadriť.

Viaceré študentské spolky v priebehu víkendu vyjadrili podporu rektorovi STU a odsúdili mocenské hry, ktoré sa na univerzite odohrávajú.

Rektorovi vyjadrili podporu medzi inými Združenie študentov Stavebnej fakulty STU, Študentský Cech Strojárov, CHEM – Spolok študentov FCHPT STU, Študentský parlament FAD STU, predsedníctvo Ynet, Študentský parlament Ústavu manažmentu, Radio TLIS a RUŠ ŠD Mladosť.

Tieto spolky zároveň podporili petíciu za zotrvanie rektora STU vo svojej funkcii.

Z otvoreného listu študentov vyplýva, že rektor získal podporu aj od dekanov Fakulty architektúry a dizajnu a Stavebnej fakulty STU.

Zajtrajšie odvolávanie rektora budeme pozorne sledovať a o výsledkoch vás budeme informovať.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.