Press "Enter" to skip to content

Diskriminácia na STU: Fakulta bránila v zápise študenta, ktorý upozorňoval na prešľapy

Začiatkom každého akademického roka dochádza k zápisu študentov, ktorí splnili povinnosti uvedené študijným poriadkom.

Dňa 25.8. zaslala poverená prodekanka pre štúdium e-mail, v ktorom vyzvala doktorandov, ktorých vedúci opúšťali fakultu, aby si našli náhradných vedúcich záverečnej práce. Doktorand Oliver si preto dohodol vedenie práce s novým školiteľom na fakulte a v pondelok 7.9. šiel na študijné oddelenie, kde ho zapísali na štúdium v ďalšom akademickom roku.

Na druhý deň,v utorok 8.9., sa od študijnej referentky dozvedel, že bol odzapísaný – jeho zápis na štúdium z pondelka bol teda anulovaný. Dôvodom bola údajne skutočnosť, že študent aktuálne nemá školiteľa a náhradný školiteľ má fakultu požiadať o to, aby mohol doktoranda viesť. Túto žiadosť mu mal navyše najskôr schváliť priamo dekan fakulty.

Pokračujte v čítaní blogu na SME.sk

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.