Press "Enter" to skip to content

Za našu STU

„Je absolútny vrchol, keď sa do toho všetkého montujú študenti. Študenti majú chodiť do školy a nie štrajkovať.“
~ prof. Marián Peciar, predseda akademického senátu STU

Študenti STU, kamaráti, spojme sa.

Máme svoj hlas, ktorý musí byť vypočutý. Ako povedal aj pán rektor, univerzita je tu pre študentov a nie naopak.

Keď už sa ako študenti univerzity musíme hanbiť za našich funkcionárov, je na nás, aby sme ukázali, že naša univerzita nie sú len ľudia ako predseda a podpredseda akademického senátu.

Uvedomujeme si, že ste na nás na FIIT mnohí pozerali ako na exotov, ktorí krikom obťažovali celú STU. Kto priamo nezažil to, čo sa dialo na našej fakulte, by neveril, že niečo také sa môže stať na akademickej pôde. Na našej STU. Tieto maniere a spôsoby však dnes presiakli aj na najvyššie miesta univerzity a preto ako študenti nesmieme zostať ticho.

Dnes to už nie je o jednej zo siedmich fakúlt a o jednom dekanovi.
Dnes nebojujeme len za našu FIIT.
Dnes bojujeme ZA NAŠU STU.

Študentskí senátori vo štvrtok podali návrh na opätovné prerokovanie odvolania rektora. Predsedníctvo, ktoré o návrhu rozhoduje, sa malo konať v piatok a to aj napriek žiadosti o odročenie zo strany študentov, keďže sa ho nemohli zúčastniť (kvôli opatreniam súvisiacim s COVID-19).

Aj keď viacerí musíme zostať doma a nesmieme sa zhromažďovať, stále môžeme diskutovať s dotknutými písomne. Čo môžete urobiť:

Ukážme Slovensku, že my, študenti STU, sme iní ako funkcionári, ktorí nám robia hanbu. Na to nás ale musí byť počuť a vidieť. Musíme vyjadriť svoj postoj, slušne a jasne.

Viacerí študenti už vyjadrili svoj postoj k tomu, ako vystupujú vrchní predstavitelia univerzity. Prečítajte si blog študentky Stavebnej fakulty, ktorá prerozprávala svoj pohľad na celú situáciu. Nebojme sa a pridajme sa k nej.

Foto: People photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.