Press "Enter" to skip to content

Chce sa dekan naozaj dohodnúť?

Milí študenti, kolegovia, kamaráti,

dekan Ivan Kotuliak opakovane deklaroval, že situácia sa upokojuje a rokovania prispievajú k upokojeniu situácie. Preto nás zarážajú veci, ktoré sa stali pred dvomi dňami.

Od zástupcov médií sme sa dozvedeli, že dekan povedal, že požiadavka na odstúpenie, ktorú dostal mailom od učiteľov 12.2, je nová

To nie je pravda, s touto požiadavkou je vedenie konfrontované už dlhšie a bola mu predložená na rokovaniach minulý týždeň. Od 29.1.2020 je zverejnená učiteľmi na stránke https://strajk.info a zároveň sme ju ako študenti zverejnili na Askalote a Facebooku.

Vedenie opakovane vyzdvihovalo význam rokovaní

V stredu bolo na 13:00 naplánované rokovanie s cieľom nájsť dohodu, ktorá by predišla štrajku. Krátko predtým ale dekan rokovanie jednostranne odvolal.

Dekan vyhlásil, že sa v stredu hodiny intenzívne rokovalo, no zamestnanci si chcú vziať študentov ako rukojemníkov

Pár hodín po zrušení rokovania sme od dekana dostali mail, v ktorom hovorí, že v posledných hodinách prebiehali intenzívne rokovania. Vieme, že takéto rokovania so zamestnancami ani študentmi neprebiehali, preto nechápeme zmysel tohto vyhlásenia.

Vedenie opakovane prehlásilo, že rešpektuje právo zamestnancov na štrajk a že urobí všetko pre to, aby výučba nebola zasiahnutá

Namiesto vyvodenia osobnej zodpovednosti, ktoré je jedným z kľúčov k upokojeniu situácie na fakulte a odvolaniu štrajku (takúto možnosť dekan dokonca pripustil aj v rozhovore so zástupcami firiem), dekan opakovane útočí na zamestnancov a obviňuje ich, že robia zo študentov rukojemníkov. Chystá sa uprednostniť nových a doteraz neznámych ľudí pred tými, ktorí fakultu dostali tam, kde je a garantovali kvalitu (“Štrajkujúci zamestnanci budú nahradení inými vyučujúcimi a to aj po ukončení štrajku”). Namiesto udržania týchto zamestnancov teda uprednostňuje udržanie si svojej funkcie. Neprihliada na fakt, že zamestnanci majú netriviálnu podporu zo strany nás, študentov.

Našou primárnou požiadavkou zostáva garancia férového priebehu všetkých volieb

T.j. aby do nich nezasiahli podľa nás účelovo prijatí zamestnanci, a to až do úplného zrekonštruovania akademického senátu FIIT STU a jeho prvého úspešného zasadnutia, na ktorú vedenie opakovane odmietlo pristúpiť.

Na základe priebehu včerajších volieb si myslíme, že táto naša požiadavka bola úplne ignorovaná.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.