Press "Enter" to skip to content

Je načase dať jasne najavo, že chceme našich učiteľov

Naši učitelia opäť zakričali o pomoc. Tentokrát nejde o nič menšie ako o to, či tu budú môcť byť s nami aj ďalší semester, alebo sa ich dekan veľmi elegantným spôsobom zbaví. Inak si nevieme vysvetliť jeho všemožné snahy zabrániť výberovým konaniam.

Pýtate sa nás a pýtate sa učiteľov na prednáškach, čo môžete robiť, ako môžete pomôcť. 

Čo môžeme robiť, je dať dekanovi vedieť, že chceme svojich učiteľov – videli sme, čo ich náhrada spôsobila.

➡️ Ak chcete svojich učiteľov, povedzte to dekanovi (dekan@fiit.stuba.sk).

Možno naozaj nepomôže napísať len dekanovi. Viete, že my bojujeme už dlho. Prešli sme si vyjednávaniami, prosbami, nekonečnými rozhovormi. K čomu sme sa dostali, sú nenaplnené sľuby, výhovorky a tvrdenia, ako sa niečo nedá. Točíme sa v kruhu, dekan neodčinil nič z toho, čo spravil a stále sa pridávajú nové neakceptovateľné kroky.

➡️ Ani dekan však nie je všemocný a má svojho šéfa – rektora (rektor@stuba.sk).

➡️ A aj dekanov šéf má svojho šéfa – ministra (kami@minedu.sk)

Čo môžete urobiť, je postarať sa, aby vedeli, že máme problém a že nám na FIIT záleží. Môžete im, ako my dnes, napísať napríklad takýto kratučký mail (alebo aj dlhší):

  • Predmet: FIIT STU – pomoc
  • Obsah: Som študent FIIT STU. Prosím, pomôžte nám.

➡️ Okrem toho, o týždeň zasadá Správna rada STU, ktorá sa bude zaoberať situáciou na FIIT. Tiež im môžeme dať vedieť, že takto by to na FIIT vyzerať nemalo, napríklad priamo jej predsedovi (milan.ftacnik@fmph.uniba.sk).

Nie sme v tom sami, len sa tí, ktorí nám môžu pomôcť, musia dozvedieť, že tú pomoc potrebujeme.

#zaNasichUcitelov #zaNasuFIIT

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.