Press "Enter" to skip to content

Profesorka Bieliková sa bráni žalobou kvôli neplatnej výpovedi

Na negatívne udalosti z januára si ešte veľmi dobre pamätáme. Podľa článku na Živé.sk profesorka Bieliková ešte neurobila za všetkým hrubú čiaru. Voči postupu školy sa bráni žalobou, kde namieta formu aj obsah výpovede: „Boli mi vytýkané postupy, ktoré spomínal aj anonymný podnet, ktoré však boli následne kontrolou hodnotené ako v súlade s predpismi FIIT a všeobecne záväznými právnymi predpismi.”

Útvar hlavného kontrolóra Slovenskej technickej univerzity tiež konštatoval, že FIIT STU pri vyplácaní štipendií za výskumnú činnosť študentov postupovala pod vedením profesorky Márie Bielikovej „v súlade so štipendijným poriadkom“ a nenaplnili sa podmienky na riešenie podľa Trestného poriadku.

Prečítajte si celý článok

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.