Press "Enter" to skip to content

Otvorený list študentov FIIT STU adresovaný Správnej rade STU a rektorovi STU

Súčasná situácia na fakulte je vážna a mnohí z nás – študentov uvažujeme, čo bude s fakultou ďalej. Napísali sme otvorený list adresovaný Správne rade a Rektorovi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Celé znenie listu nájdete nižšie.

Si študent FIIT STU?

Situácia na FIIT STU eskaluje už dlhšiu dobu a nás, študentov, to núti hlboko sa zamyslieť nad tým, či má pre nás štúdium na FIIT ešte stále zmysel.

Spôsob, akým dekan a nové vedenie pristupuje k riadeniu fakulty, akým komunikuje a jedná so zamestnancami a študentmi, v nás vyvoláva pobúrenie. Máme pocit, že kvalita štúdia nie je viac na FIIT prioritou. Namiesto riešenia problémov s výučbou sa dozvedáme, ktorý novoprijatý zamestnanec pracuje na akom projekte za koľko miliónov eur (a o niektorých sme doteraz nepočuli). O našich otázkach vedenie buď diskutuje selektívne, vyberajúc si otázky, alebo volí jednostrannú formu komunikácie bez možnosti diskusie, pričom sa nebráni použitiu zavádzania a neprávd.

Poslednou kvapkou je pre nás dekanov prístup k riadnemu zabezpečeniu výučby v ďalšom semestri – učitelia, ktorí zabezpečujú jej veľkú časť, vedúci prác mnohých z nás, doposiaľ nevedia, kto z nich bude v ďalšom semestri na FIIT pôsobiť. Preto my, dolu podpísaní študenti, prehlasujeme, že ak nedôjde k zmene pomerov na FIIT STU, veľmi silno zvážime svoje ďalšie štúdium alebo pôsobenie na FIIT STU.

Fakulta nie je dekan a jeho vedenie, fakulta sú študenti a pedagógovia, ktorí sa so študentmi dennodenne stretávajú a snažia sa im čo najviac pomôcť rásť. Bez týchto pedagógov a s takouto formou vedenia to pre nás nemá zmysel.

Je možné si pred týmto problémom zatvoriť oči alebo ho zľahčovať, ale to nezmení realitu – študenti uvažujú o skončení na našej fakulte, uvažujú o tom, že obetujú ten rok, alebo dva, čo jej dali a radšej pôjdu nabrať vedomosti inam. Končiaci študenti prvých dvoch stupňov uvažujú o tom, že budú pokračovať v štúdiu inde. Bez študentov fakulta stráca význam. Prosíme vás, konajte! Dopad nepocíti iba naša fakulta a univerzita, ale aj celé Slovensko odlivom kvalitných mladých ľudí, ktorí môžu pomôcť dostať našu krajinu ďalej.

Apelujeme na všetkých, ktorí majú moc pomôcť našej fakulte v tejto situácii – pomôžte nám.

My, dolu podpísaní študenti, prehlasujeme, že ak nedôjde k zmene pomerov na FIIT STU, veľmi silno zvážime svoje ďalšie štúdium alebo pôsobenie na FIIT STU.

Si študent FIIT STU?

Poznámka: Zoznam signatárov bude dostupný iba autoritám, ktorým výzva smeruje – rektorovi STU a predsedovi Správnej rady STU.

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.