Press "Enter" to skip to content

Kolaps riadenia fakulty a prejavy neúcty – aj o tom je IV. časť Správy o stave fakulty

Vo štvrtej časti zo série Správa o stave fakulty nespokojní zamestnanci upozorňujú, že na fakulte kolabuje riadenie. Posledné dni však ukazujú, že menšinoví „nespokojní kriľkúni“ sú vlastne vedeniu ukradnutí a dôležitejšia je dôvera senátu.

Vo štvrtej časti zo série Správa o stave fakulty zamestnanci upozorňujú, že na fakulte kolabuje riadenie. Poukazujú pritom na 6 najväčších zlyhaní, ktoré prakticky znemožňujú novému dekanovi udržať donedávna výnimočnú úroveň fakulty.

Vo svojej správe sa venujú nasledujúcim oblastiam:

  1. (Ne)výber členov vedenia.
  2. Odstrašenie viacerých partnerov z priemyslu.
  3. Prehlbovanie nedôvery u zamestnancov a prejavy neúcty.
  4. Strata dôvery študentov a zmätočná informovanosť.
  5. Nezvládnutie komunikácie v čase koronakrízy.
  6. Vážne zlyhania pri riadení ľudských zdrojov.

„Dekan svojim konaním stratil dôveru partnerov z priemyslu až do takej miery, že viacerí zrušili spoluprácu s fakultou vo forme partnerstiev, projektov, či spoločných pracovísk.“

Za zásadný problém je potrebné vnímať, že dekan ignoruje opakované výzvy o stretnutie akademickej obce – už od začiatku roka. Žiadajú ho o to zamestnanci a žiadajú ho o to študenti. Takéto jednanie považujeme za mimoriadne netransparentné.

„Poškodení beztak zníženou kvalitou vzdelania kvôli zámenám dlhoročných pedagógov, boli študenti ponechaní napospas vlastnej improvizácii.“

Mnohé pochybné kroky dekana a otázky zostávajú nezodpovedané, čo vyvoláva iba väčšiu nevôľu medzi zamestnancami a študentami. Posledné dni však ukazujú, že menšinoví nespokojní kriľkúni sú vlastne vedeniu ukradnutí a dôležitejšia dôvera senátu.

Prečítajte si celú štvrtú správu o stave fakulty

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.