Press "Enter" to skip to content

Zamestnanci zverejnili plné znenie žaloby, hlásia tiež posun v kauze

Zamestnanci, ktorí začiatkom marca podali správnu žalobu zverejnili jej plné znenie na Webe Štrajkovej pohotovosti.

Ako informujú na Webe, žaloba už bola pridelená vyššiemu súdnemu úradníkovi.

Žaloba sa vzťahuje na voľby do AS FIIT STU zo dňa 16.1.2020, ktoré boli vyhlasené senátom AS STU za neplatné. Dôvodom bol „nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístkok a počtu odovzdaných hlasovacích lístkov“.

V žalobe zamestnanci namietajú, že došlo k „zásahu do ich práv ako voličov ako aj do ich subjektívneho práva vykonávať mandát zvoleného člena AS FIIT, ktoré je verejným subjektívnym právom žalobcov“.

Prečítajte si viac na ich Webe

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.