Press "Enter" to skip to content

Študentská časť AS Filozofickej fakulty UK v Bratislave vyjadrila podporu aktívnym študentom na FIIT STU

Študentská časť akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyjadrila podporu našej iniciatíve.

Prečítajte si celé jej stanovisko:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.