Press "Enter" to skip to content

Študenti FIT VUT Brno vyzývajú študentov FIIT STU, aby bojovali za kvalitu vzdelávania

Zástupcovia študentov FIT VUB Brno nám zaslali podporný list, v ktorom sa vyjadrili k situácii na FIIT STU.

V liste odmietaju súčasné kroky vedenia FIIT STU, podľa ktorých dochádza k ohrozeniu akademických slobôd študentov a niektorých zamestnancov. Situáciu vnímajú veľmi vážne a očakávajú, že dobré vedenie má viesť otvorený dialóg so študentami aj zamestnancami.

„Prosíme vás, studenty, nenechte si líbit snižování kvality vašeho vzdělávání. To je, podle nás, hlavní důvod, proč jste na fakultu nastupovali, když jste si vybírali vaši budoucí alma mater. Společně si pomáhejte, spojte se a bojujte za něj. Velmi rádi slyšíme, že se o dění na fakultě zajímáte a bojujete za její zlepšení.“

Zároveň prosia, aby študenti kriticky vnímali zníženie kvality vzdelávania a bojovali za ňu. Akademikov vyzývajú, aby si nenechali vziať akademické slobody, právo vyučovať študentov a právo vyjadrovať svoj názor.

Ďakujeme za Vašu podporu, kolegovia!

Postoj študentov FIT VUT Br… by Za Našu FIIT on Scribd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.