Press "Enter" to skip to content

Smart Brewery

Podarilo sa nám vytvoriť zmiešaný tím z viacerých fakúlt STU a získať grant. Cieľom je vytvoriť univerzitný, plne automatizovaný minipivovar. Na projekte primárne pracujú študenti a má ich naučiť pracovať v interdisciplinárnom tíme a zároveň pomôžu propagovať technické vzdelávanie. Za našu fakultu tím vedú Dr. P. Pištek a doktorand M. Valiček.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.