Press "Enter" to skip to content

Učitelia etiky študentom: ďakujeme za podporu, vedeniu však chýba česť, nemôžeme tu zostať

Na fakulte končí predmet, ktorého cieľom bolo priniesť študentom vhľad do etiky v oblasti informačných technológií. Prednášajúci sú vďační všetkým, s ktorými mohli spolupracovať – študentom a aj vybraným zamestnancom FIIT STU. Avšak, ako informujú, v tomto režime, kde vedeniu chýba ľudská a profesionálna česť, cítia, že by bolo nepatričné vyučovať na fakulte predmet o etike.

Študenti boli super, väčšina sa veľmi snažila a boli sme milo prekvapení nielen ich aktivitou, ale aj kvalitou ich výstupov. Ďakujeme aj Vám za podporu a pomoc počas semestra. Veľmi nám to pomohlo.”

Etika informačných technológií je predmet, ktorý bol zavedený na FIIT STU len tento akademický rok (2019/2020). Na predmete pôsobili Dr. Adam Greif a Dr. Juraj Podroužek. Ako môžeme nájsť v informačných listoch predmetov, cieľom bolo uviesť študentov do etiky IT so zameraním na tzv. disruptívne IT (napríklad umelá inteligencia, IoT, big data či virtuálna realita). V predmete sa štúdium zameralo na vývoj, nasadenie a používanie týchto technológií.

V súčasnosti sa etika v súvislosti s IT skloňuje čoraz častejšie. Kladie sa na ňu dôraz v bežných webových aplikáciách, či hrách, ale aj v oblasti akademického výskumu. Mnohé spoločnosti a univerzity majú aj špeciálne komisie, ktoré posudzujú etické stránky svojich produktov a výstupov.

Vyjadrenie prednášajúcich obsahuje neskrývanú vďaku, pričom oceňujú aktivitu študentov a vyzdvihujú, že sa im s nimi pracovalo veľmi dobre. Zároveň ďakujú aj ľudom na fakulte, ktorí im pomohli predmet zorganizovať: “Ďakujeme aj Vám za podporu a pomoc počas semestra. Veľmi nám to pomohlo.

Situácia, v ktorej vedenie fakulty požíva zásadnú nedôveru veľkej časti vyučujúcich, ale aj študentov, a pritom nie je schopné urobiť voči tomuto stavu sebareflexiu, ma osobne napĺňa sklamaním.”

Zároveň však konštatujú, že vedenie fakulty požíva zásadnú nedôveru veľkej časti vyučujúcich a aj študentov. Mrzí ich, že vedenie nie je schopné urobiť voči tomuto stavu žiadnu sebareflexiu.

Na záver však nachádzame aj štipku pozitívneho: prednášajúci nevylučujú spoluprácu do budúcna v prípade, že “bude na fakulte opäť zodpovedajúce prostredie pre podobný typ kurzu.

Poznámka: Pre niektorých čitateľov tohto článku môžu byť pojmy ako etika či morálka neznáme. Keďže je budúcnosť tohto predmetu ohrozená, odporúčame štúdium verejných zdrojov.

Celé vyjadrenie prednášajúcich Etiky IT (zverejňujeme s ich súhlasom):

Ak môžem, chcel by som na záver semestra zhodnotiť svoj pohľad. Nám sa so študentami pracovalo veľmi dobre a sme radi, že sme mohli tento predmet priniesť práve na FIITku. Študenti boli super, väčšina sa veľmi snažila a boli sme milo prekvapení nielen ich aktivitou, ale aj kvalitou ich výstupov. Ďakujeme aj Vám za podporu a pomoc počas semestra. Veľmi nám to pomohlo.

Každopádne, s ohľadom na aktuálnu situáciu na fakulte sme sa rozhodli nepokračovať v ďalšej spolupráci s FIIT. Situácia, v ktorej vedenie fakulty požíva zásadnú nedôveru veľkej časti vyučujúcich, ale aj študentov, a pritom nie je schopné urobiť voči tomuto stavu sebareflexiu, ma osobne napĺňa sklamaním. V tomto režime, kde vedeniu chýba ľudská a  profesionálna česť, cítime, že by bolo nepatričné vyučovať tu predmet o etike.

To samozrejme nevylučuje našu spoluprácu do budúcna v prípade, ak bude na fakulte opäť zodpovedajúce prostredie pre podobný typ kurzu.

Ešte raz veľká vďaka za Vašu pomoc. Prosím, neberte naše rozhodnutie osobne, nám sa s Vami komunikovalo a pracovalo veľmi dobre. Ale nechceme byť súčasťou fakulty, ktorú vedú ľudia, voči ktorým máme vážne morálne a ľudské výhrady.

Adam Greif, Juraj Podroužek

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.