Press "Enter" to skip to content

Naša docentka prezentovala výskum na konferencii v Indii

Naša bývalá pani prodekanka docentka Viera Rozinajová sa zúčastnila konferencie IC3A 2020 v Indii, kde mala pozvanú prednášku s názvom „Towards more effective Smart Grid using Data Analytics„. Medzi témami konferencie dominovala umelá inteligencia a dátová analytika.

Konferencia sa konala na jednej z najväčších technických univerzít v Indii – Technická univerzita Dr. Abdula Kalama. Prednášok a aj inšpiratívnych diskusií sa mohli zúčastniť aj študenti doktorandského štúdia. Doktorandi sa podľa slov pani docentky veľmi zaujímali o prezentované témy ako aj o výskum, ktorý na fakulte robíme:

„Po prednáškach chodili za nami a pýtali sa na ďalšie podrobnosti ohľadom nášho výskumu.“

Docentka Rozinajová je vedúca výskumnej skupiny Big Data na FIIT STU. V rámci výskumnej skupiny Big Data sa venuje oblastiam dátovej analýzy najmä v doménach elektrickej energie (napr. predikcia spotreby elektrickej energie, odhaľovanie nelegálnych odberateľov) a čiastočne aj spracovaniu textových dát (napr. extrakcia informácií z textov).

„Na technickej univerzite Dr. Abdula Kalama sa podobne, ako na našej fakulte, zdôrazňuje význam výskumnej orientácie štúdia, čo prispieva k tomu, že indickí študenti majú značný záujem o doktorandské štúdium.“, dodala pani docentka.

Teší nás, že kvalitný výskum na našej fakulte môžeme zdieľať aj vo svete.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.