Press "Enter" to skip to content

FAQ: Na koho sa môžu študenti obrátiť

Na FIIT STU máme momentálne zvláštnu situáciu. Pomerne dosť študentov nám píše, že na prednáškach a cvičeniach to neprebieha úplne v poriadku – sú skracované, cvičiaci nevedia, čo majú cvičiť (lebo nemajú pokyny) alebo nestíhajú, pretože sa cvičenia umelo nafúkli o väčšie množstvo študentov.

V poslednej dobe nás kontaktovalo veľa študentov. Sme veľmi radi, že ste aktívni a nenechávate si to pre seba. Ak sa to ale má na fakulte zlepšiť, neváhajte s otázkami kontaktovať aj kompetentných.

Odporúčame kontaktovať kompetentných v poradí, v akom sú uvedení. Ak neodpovedia alebo nie ste spokojní s odpoveďou, opakujte svoj podnet a rozšírte zoznam adresátov o kompetentných uvedených v ďalších krokoch.

Máte to vo svojich rukách. Žiadať kvalitu je vaše právo, tak ju žiadajte. Sme v tom spolu. Ak máte z nejakého dôvodu obavy a nechcete priamo osloviť kompetentných, vedzte, že Za Našu FIIT je tu pre Vás a radi Vám pomôžeme. V prípadoch, kedy vieme pomôcť, tak vždy radi urobíme:


Na koho sa mám obrátiť, ak bol môj predmet zrušený

 1. Riaditeľ ústavu: peter.lacko@stuba.sk, katarina.jelemenska@stuba.sk
 2. Prodekan pre štúdium: lukas.soltes@stuba.sk 
 3. Dekan, prorektorka pre štúdium a rektor: ivan.kotuliak@stuba.sk, monika.bakosova@stuba.sk, rektor@stuba.sk 

Na koho sa mám obrátiť, ak boli moje cvičenia zrušené

 1. Prednášajúci a Zodpovedný za predmet. Pre konkrétny predmet ich nájdete tu: https://is.stuba.sk/auth/katalog/?_m=111
 2. Riaditeľ ústavu: peter.lacko@stuba.sk, katarina.jelemenska@stuba.sk
 3. Prodekan pre štúdium: lukas.soltes@stuba.sk
 4. Dekan, prorektorka pre štúdium a rektor: ivan.kotuliak@stuba.sk, monika.bakosova@stuba.sk, rektor@stuba.sk 

Na koho sa mám obrátiť, ak výrazne poklesla kvalita cvičení

Príklad poklesu kvality: výrazné zvýšenie počtu študentov na učiteľa, zlúčenie cvičení, cvičiaci nemá informácie o tom, čo cvičiť, významné skrátenie cvičení bez odôvodnenia.

 1. Prednášajúci a Zodpovedný za predmet. Pre konkrétny predmet ich nájdete tu: https://is.stuba.sk/auth/katalog/?_m=111
 2. Riaditeľ ústavu: peter.lacko@stuba.sk, katarina.jelemenska@stuba.sk
 3. Prodekan pre štúdium: lukas.soltes@stuba.sk
 4. Dekan, prorektorka pre štúdium a rektor: ivan.kotuliak@stuba.sk, monika.bakosova@stuba.sk, rektor@stuba.sk 

Na koho sa mám obrátiť, ak bola moja prednáška zrušená

 1. Prednášajúci a Zodpovedný za predmet. Pre konkrétny predmet ich nájdete tu: https://is.stuba.sk/auth/katalog/?_m=111
 2. Riaditeľ ústavu: peter.lacko@stuba.sk, katarina.jelemenska@stuba.sk
 3. Prodekan pre štúdium: lukas.soltes@stuba.sk
 4. Dekan, prorektorka pre štúdium a rektor: ivan.kotuliak@stuba.sk, monika.bakosova@stuba.sk, rektor@stuba.sk 

Na koho sa mám obrátiť, ak mi bol zmenený prednášajúci a nie som s tým spokojný/á alebo to nebolo vysvetlené

Napríklad preto, lebo ste si predmet vybrali aj kvôli prednášajúcemu.

 1. Zodpovedný za predmet. Pre konkrétny predmet ho nájdete tu: https://is.stuba.sk/auth/katalog/?_m=111
 2. Riaditeľ ústavu: peter.lacko@stuba.sk, katarina.jelemenska@stuba.sk
 3. Prodekan pre štúdium: lukas.soltes@stuba.sk
 4. Dekan, prorektorka pre štúdium a rektor: ivan.kotuliak@stuba.sk, monika.bakosova@stuba.sk, rektor@stuba.sk 

Na koho sa mám obrátiť, ak výrazne poklesla kvalita prednášok po zmene prednášajúceho

 1. Zodpovedný za predmet. Pre konkrétny predmet ho nájdete tu: https://is.stuba.sk/auth/katalog/?_m=111
 2. Riaditeľ ústavu: peter.lacko@stuba.sk, katarina.jelemenska@stuba.sk
 3. Prodekan pre štúdium: lukas.soltes@stuba.sk
 4. Dekan, prorektorka pre štúdium a rektor: ivan.kotuliak@stuba.sk, monika.bakosova@stuba.sk, rektor@stuba.sk 

Na koho sa mám obrátiť, keď sa výrazne zmenili sylaby predmetu

Napríklad ak ste si predmet vyberali podľa sylabu, ktorý vás zaujal, alebo ktorý zapadá do zvyšku vášho štúdia, prípadne súvisí s vašou záverečnou prácou.

 1. Prednášajúci a Zodpovedný za predmet. Pre konkrétny predmet ich nájdete tu: https://is.stuba.sk/auth/katalog/?_m=111
 2. Riaditeľ ústavu: peter.lacko@stuba.sk, katarina.jelemenska@stuba.sk
 3. Prodekan pre štúdium: lukas.soltes@stuba.sk
 4. Dekan, prorektorka pre štúdium a rektor: ivan.kotuliak@stuba.sk, monika.bakosova@stuba.sk, rektor@stuba.sk 

Na koho sa mám obrátiť, ak som nedostal/a všetky informácie k predmetu

Napríklad podmienky absolvovania predmetu.

 1. Prednášajúci a Zodpovedný za predmet. Pre konkrétny predmet ich nájdete tu: https://is.stuba.sk/auth/katalog/?_m=111
 2. Riaditeľ ústavu: peter.lacko@stuba.sk, katarina.jelemenska@stuba.sk
 3. Prodekan pre štúdium: lukas.soltes@stuba.sk
 4. Dekan, prorektorka pre štúdium a rektor: ivan.kotuliak@stuba.sk, monika.bakosova@stuba.sk, rektor@stuba.sk 

Na koho sa mám obrátiť s hocijakým iným problémom, ktorý sa týka môjho štúdia (v poradí) – súhrn osôb, na ktoré sa môžete obrátiť

 1. Ten, koho sa problém týka (Prednášajúci, Zodpovedný za predmet, hocikto iný)
 2. Riaditeľ(ka) ústavu
 3. Prodekan pre štúdium
 4. Dekan fakulty
 5. Prorektorka pre štúdium a rektor

V prípade, že vám niečo v príspevku chýba alebo ste našli chybu, neváhajte nás kontaktovať.