Press "Enter" to skip to content

Hanba, vďaka a nádej. Otvorený list študentov Za Našu FIIT

Vážená verejnosť,

náš príbeh sa začal takto pred rokom, keď sme cítili, že budúcnosť Fakulty informatiky a informačných technológií STU môže byť ohrozená. O situáciu po voľbách dekana sme sa začali čoraz viac zaujímať a všetky udalosti, ktoré sa odvtedy na fakulte odohrali, sme sledovali so značným znepokojením. Mnohí z nás nezostali nečinnými a aktívne sme celý čas na fakulte bojovali za férovosť, morálku a hlavne kvalitu vo vzdelávaní.

Hanba

Dnes sa pozeráme na fakultu a univerzitu, ktorej niektorí predstavitelia dávajú jasne najavo, že študenti sú pre nich len nepotrebné číslo v elektronickej kartotéke, ktoré majú vysokej škole priniesť potrebné dotácie, ale akonáhle príde na kritiku, majú radšej mlčať. Je nám veľmi ľúto, že viacerí vysokí predstavitelia univerzity, vrátane vedenia FIIT STU, dlhé mesiace ignorovali problémy študentov, spochybňovali ich samostatné a kritické myslenie, považovali ich za zmanipulované bábky a bagatelizovali ich volanie o pomoc. Takmer 500 študentov fakulty bolo označených za hŕstku.

Dospeli sme do stavu, kedy sa títo predstavitelia nebáli ani na študentov útočiť, vyhrážať sa im, klamať a zastrašovať ich. Tí, čo ste sa v týchto riadkoch našli, vedzte, že by ste sa mali hanbiť – o to viac, ak ste časť svojej kariéry zasvätili výučbe a práci so študentmi. Za všetko hovoria slová pána dekana FIIT STU, pre ktorého vyše stovka študentov, ktorí odídu z fakulty, je iba “malé percento študentov”.

Donedávna sme boli na STU hrdí. Boli sme totiž presvedčení, že na našej univerzite na študentoch záleží, že sme rovnocennými partnermi. Po udalostiach posledných mesiacov sme sklamaní a musíme povedať, že sa zdá, že vo vedení STU sú tí, pre ktorých sú študenti prioritou, v menšine. Oveľa zaujímavejšie sa pre mnohých zdajú byť mocenské ambície.

Vďaka

Teraz však prejdeme k pozitívnej časti nášho otvoreného listu, a tou je naše srdečné poďakovanie. Vaša podpora je pre nás nádejou, že aj keď sa môže zdať, že čestnosť a spravodlivosť nezvíťazila, na Slovensku sa jedného dňa dostaneme do stavu, kedy nebude stačiť konať len v súlade so zákonom a ten, kto vyhrá voľby, nebude môcť všetko.

Ďakujeme našim drahým učiteľom, ktorí nás za tie roky veľmi veľa naučili, viedli nás k správnym hodnotám a ukázali nám, ako má vyzerať kvalitné štúdium. Rovnako ďakujeme aj nepedagogickým zamestnancom fakulty, bez ktorých si nevieme predstaviť chod výučby, štátnic či výskumu. Ďakujeme za to, že ste o túto kvalitu bojovali a napriek mnohým prekážkam a polenám, ktoré Vám za posledné mesiace pod nohy hádzalo vedenie fakulty, ste ukázali, že pre Vás sú na prvom mieste študenti a etické princípy. Trhá nám srdce pri pomyslení, že sa s mnohými z Vás už na akademickej pôde FIIT STU neuvidíme, ale veríme, že sa ešte stretneme niekde inde.

Ďakujeme všetkým tým senátorom Akademického senátu STU, ktorým budúcnosť študentov FIIT STU nebola a nie je ľahostajná. V prvom rade ďakujeme študentským senátorom, ktorí mimoriadne aktívne bojovali za budúcnosť študentov FIITky, a to aj napriek tomu, že sa študenti dlhé roky nezaujímali o akademický senát a orgány na fakulte. Taktiež ďakujeme členom zamestnaneckej časti Akademického senátu STU, ktorí so študentmi komunikovali a snažili sa porozumieť ich problémom.

Menovite sa chceme poďakovať 2 senátorom za FIIT STU, ktorí tam neboli kryť svoju vlastnú košeľu, ale zastávali záujmy kvalitného vzdelávania: Doc. Jakubovi Šimkovi a Dr. Róbertovi Mórovi. Spomedzi ďalších senátorov by sme sa chceli poďakovať najmä prof. Hudecovi, ktorý preukázal nevídanú schopnosť reflexie a ktorý sa neuspokojil s tým, že “všetko bolo v súlade so zákonom” a hľadel aj na hodnoty a na záujem študentov. V neposlednom rade ďakujeme aj bývalej senátorke, Michaele Kolesíkovej, ktorá ako jediná študentská senátorka Akademického senátu FIIT STU háji záujmy študentov, zaujíma sa o ich problémy, rieši ich podnety a do posledných chvíľ sa snažila viesť dialóg s vedením – o ktorý však zo strany vedenia nebol záujem.

Ďakujeme všetkým študentským organizáciám a orgánom akademickej samosprávy, ktoré vynakladali extrémne úsilie pri snahe pomôcť študentom, ktorí trpeli nízkou kvalitou výučby. V náročných chvíľach sa snažili nájsť riešenia tejto situácie a aktívne komunikovali so študentami. Veľká vďaka patrí aj Študentskej rade vysokých škôl za všetku prácu, ktorú pre dobro študentov už roky vyvíja. Ďakujeme študentom iných univerzít na Slovensku i v Českej republike, ktoré napriek tomu, že sa dajú chápať ako konkurencia FIIT STU, nezneužili situáciu pre získanie šikovných študentov, ale, naopak, vyjadrili nám slová podpory.

Ďakujeme pánovi rektorovi STU prof. Fikarovi za to, že sa nebál verejne odsúdiť kroky dekana FIIT STU a pridať sa na stranu študentov. V súčasnej situácii, keď sa mu senát vyhrážal odvolaním, si podanie návrhu na odvolanie dekana FIIT vyžadovalo dávku odvahy a rozvahy. Veríme, pán rektor, že toto rozhodnutie nebolo jednoduché a mrzí nás, že trvalo tak dlho, ale sme veľmi radi, že k nemu napokon prišlo. Je pre nás inšpiráciou, že aj na takom vysokom poste, na akom sedíte, sa dá sedieť s rovnou chrbticou. Pán rektor, ste pre nás vzorom a veríme, že súboj proti arogancii tých, ktorí sa snažia o ovládnutie nielen fakulty, ale aj univerzity, vyhráte – pre dobro študentov, STU a celého Slovenska. Veríme, že k tomu pomôže aj ostatné zasadnutie senátu, kde sa táto úzka skupina nevídaným spôsobom demaskovala.

Ďakujeme Správnej rade STU, že sa ako jediný orgán samosprávy, ktorého poslaním je hájiť verejný záujem, zaoberal podozrivými krokmi dekana a dal jasný signál, že súčasný dekan FIIT STU by mal byť pre dobro fakulty a študentov odvolaný. Menovite ďakujeme predsedovi Správnej rady, pánovi docentovi Ftáčnikovi, za konštruktívne diskusie, ktoré s nami viackrát viedol.

Ďakujeme verejnosti, ktorej osud fakulty nebol ľahostajný. Vaša podpora vo forme podpísaných petícií, otvorených listov, podporných komentárov na sociálnych sieťach ale aj e-mailov nás utvrdila v tom, že to, čo sme robili, sme robili správne. Veľmi si vážime, že ste s nami po celý čas boli. Ďakujeme touto cestou komukoľvek, kto si našiel čas a nebál sa so študentmi viesť rozhovory a diskutovať o našich problémoch. 

Ďakujeme všetkým poctivým novinárom a redaktorom, ktorí sa pustili do neľahkej úlohy preniknúť do ťažko prehľadného akademického prostredia a sprostredkovať náš boj za hodnoty širokej verejnosti.

Ďakujeme našim rodičom a rodinám za to, ako nás vychovali a ako nás mnohí v týchto neľahkých chvíľach podporovali. Taktiež im ďakujeme aj za to, ako nás budú ďalej podporovať v budúcnosti, v ktorej si budeme musieť mnohí z nás hľadať inú cestu.

NAJVÄČŠIE ĎAKUJEME patrí študentom, ktorým neboli osud a kvalita štúdia na fakulte ľahostajné. Spoločne sme bojovali za lepšiu FIIT, za našich učiteľov, za hodnoty, ku ktorým nás viedli a ukázali sme, že sme neprišli na fakultu študovať pre titul, ale pre niečo viac. Je neuveriteľné, aké veľké množstvo študentov sa nebálo vyjadriť nahlas svoj názor a podpísať svoje meno pod Výzvu vedeniu, ktoré sa neštítilo trestať svojich oponentov či šikanovať študenta.

Nádej

Posledný rok na FIIT STU nás veľa naučil. Vďaka udalostiam, ktoré sa odohrali, sme si prehĺbili kritické myslenie a mnohí z nás si začali pozornejšie všímať svet okolo seba. Zistili sme, aké jednoduché je prísť o veci, ktoré považujeme za samozrejmé – kvalitné vzdelávanie, kvalitných učitelov a v neposlednom rade úžasné osobnosti slovenskej vedy a pedagogiky. A hodnoty, veď o ne celý ten čas šlo. Spoznali sme však veľké množstvo nových ľudí, vzniklo veľa priateľstiev, zblížili sme sa ešte viac s učiteľmi. Všetky tieto vzťahy, zážitky a skúsenosti nás, študentov, za toto obdobie taktiež mimoriadne posunuli a tak skoro na ne nezabudneme.

Študenti FIIT ukázali, že sú úžasní a veríme, že táto situácia vychovala stovky angažovaných a silných mladých ľudí, ktorí budú schopní odhaliť zlo ešte v jeho počiatkoch a rázne proti nemu zakročiť. “Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And, weak men create hard times.” Ak toto platí, čakajú nás krásne časy.

Na záver by ste možno čakali slová rozlúčky, ale tie neprídu. Myslíme si, že študenti si zaslúžia kvalitné vzdelanie. A preto my, Za Našu FIIT, sa ešte s verejnosťou nelúčime. Práve naopak. Ešte o nás budete počuť a čoskoro sa dozviete viac.

V Bratislave, 14.7.2020

Za Našu FIIT

One Comment

  1. […] Dnes, keď sme svedkami útokov na študentov, tlačové správy vedenia FIIT STU a hrdinské odsúdenia tohto správania akosi chýbajú. Nikto z vedenia či jeho fanúšikov neodsudzuje básničky, komentáre či urážky, ktorými anonymovia častujú študentov (ktorých spája fakt, že sú z iniciatívy Za Našu FIIT). Naopak, často sme svedkami toho, že zástancovia z okolia dekana nazývajú študentov zmanipulovanými. […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.