Press "Enter" to skip to content

Odsudzujeme stupňujúce sa útoky na študentov na FIIT STU

Fakulta informatiky a informačných technológií sa za posledných 8 mesiacov viackrát neslávne objavila v médiách. Dlhodobo sme interne upozorňovali na nekalé praktiky vedenia. To, čo sa na fakulte deje, sa na verejnosť dostalo až po tom, čo sme sa ako študenti v zúfalstve rozhodli na protest proti podľa nás účelovému prijatiu zamestnancov a vyhodeniu prof. Bielikovej rozhodil prespávať na fakulte. Až vtedy, keď interná komunikácia zlyhala, vedenie opakovane nereagovalo na naše podnety a keď sa téma stala celospoločenskou, sme vyšli s problémami, ktoré sa u nás kopili, na svetlo sveta. O mnohých problémoch sa však verejne stále nehovorí, pretože sú pomerne citlivé. 

Na fakulte existuje interné diskusné fórum – Askalot, ktoré má za sebou bohatú históriu. Slúži na diskusie či riešenie rôznych študijných i neštudijných problémov. Posledný rok sa však stal ťažiskovým systémom na diskutovanie vnútrofakultných problémov, ktoré do veľkej miery súvisia s ostatnými voľbami dekana.

V posledných týždňoch, kedy sa ukázalo, že Akademický senát STU dekana neodvolá, sa však možnosť anonymných príspevkov začala vo veľkej miere zneužívať – za účelom útokov na študentov.

Jedna z hlavných vlastností fóra bola aj možnosť pridávať príspevky či klásť otázky anonymne. Táto možnosť mala už pred súčasnou krízou svoje opodstatnenie – napr. nie každému je príjemné pýtať si informácie ohľadom sociálneho štipendia alebo o tom, aké sú možnosti opakovania predmetu. Po vypuknutí krízy na fakulte možnosť anonymne diskutovať využívali najmä študenti, ktorí sa báli zasielať príspevky pod vlastným menom z obavy, že by niekto mohol tento príspevok proti nim použiť a zaútočiť naň.

Problematická situácia ohľadom volieb ukázala, že toto fórum plnilo aj inú úlohu – tzv. whistlblowerskú. Viacerí študenti upozorňovali na podľa nich nečestné praktiky dekana a jeho vedenia a prezentovali ich práve na Askalote – často anonymne. To sa však očividne vedeniu nepáčilo, a preto sa pokúsilo funkcionalitu anonymity na fóre zrušiť.

V posledných týždňoch, kedy sa ukázalo, že Akademický senát STU dekana neodvolá, sa však možnosť anonymných príspevkov začala vo veľkej miere zneužívať – za účelom útokov na študentov.

Útoky na študentov sa začínajú stávať pasiou

Začiatkom týždňa sme na našej stránke informovali o tom, že bola na Askalote zverejnená anonymná báseň, v ktorej sa priamo útočilo na študentskú iniciatívu Za Našu FIIT či na bývalú senátorku AS FIIT STU, Michaelu Kolesíkovú, ktorá sa nedávno vzdala svojho mandátu z dôvodu neférových volieb, ktorých sme na fakulte boli svedkami.

Miška Koliesko so hlúpučké,
zmanipulovať ma bolo ľahučké.
Poviem, napíšem čo mi dali,
aby sme sa Za Našu FIIT dobre mali.

Uvedená študentka sa ako jediná spomedzi štyroch senátorov Akademického senátu FIIT STU za posledný rok zaujímala o študentov. Riešila ich problémy, komunikovala s nimi a pomáhala im pri rôznych situáciách počas štúdia. Zároveň sa nebála verejne upozorňovať a kritizovať kontroverzné kroky vedenia FIIT STU a kroky dekana. S nadhľadom a nearogantne. Suplovala teda často aj samotné vedenie FIIT STU.

V súčasnosti však vedenie ignoruje jej e-maily, neodpovedá ani na jej otázky ohľadom štúdia. To zmenila až prosba o pomoc pani prorektorke pre vzdelávanie Slovenskej technickej univerzity, ktorá následne upozornila vedenie FIIT STU, aby študentke na jej žiadosti odpísalo.

Miška sa dozvedela, že odpovede ohľadom štúdia od vedenia FIIT nedostávala pravdepodobne preto, že boli presvedčení, že ako študentka na fakulte už pôsobiť nebude a že toto rozhodnutie už medializovala. Miška sa však nikdy verejne nevyjadrila o tom, či na fakulte ostane alebo odíde. 

Zhodou okolností, iba pár hodín po tom, čo sa Miška dozvedela túto informáciu, sme sa opäť stali svedkami toho, ako na ňu niekto anonymne zaútočil prostredníctvom Askalotu. Výzyval ju pritom k tomu, aby prezradila, či z fakulty odchádza: “Vidíš vôbedz cez tie tvoje okuliare?” uvádza sa v anonymnom príspevku.

Pýtame sa teda, prečo dochádza k útokom na študentku?

Táto študentka pritom nie je jediná. Na verejných i neverejných fórach (najmä v diskusiách) dochádza k atakovaniu angažovaných študentov, pričom sú označovaní za zmanipulovaných. Výnimkou nie sú ani útoky smerujúce na orientáciu, politické presvedčenie či iné osobné záležitosti študentov či dokonca vysokých predstaviteľov univerzity.

„Dnes, keď sme svedkami útokov na študentov, tlačové správy vedenia FIIT STU a hrdinské odsúdenia tohto správania akosi chýbajú.

Autori týchto útokov svoje tvrdenia nepodkladajú faktami a javí sa, že ich jediný zámer je diskreditácia oponentov (príkladom je aj diskreditačná kampaň namierená proti rektorovi STU, ktorá sa spustila len dva dni po jeho návrhu na odvolanie dekana FIIT STU). Takéto konanie ako študenti dôrazne odsudzujeme.

Satirické videá sú za čiarou, útoky na študentov zostávajú bez povšimnutia vedenia 

Vedeniu FIIT STU sa nepáčia viaceré satirické videá. Ide pritom o videá, ktorých skutočný autor je neznámy a ktoré nevulgárne, aj keď miestami citovo podfarbene, ale rázne kritizujú pomery na fakulte. V tlačovej správe odsúdili aj epizódu Ťažkého týždňa, ktorú pripravuje známy humorista Ján Gordulič. Reláciu pritom spojili priamo s nami, Za Našu FIIT, a to v čase, keď v rámci prebiehajúcich rokovaní vedenie deklarovalo, že nebude zverejňovať žiadne vyhlásenia. Svoju tlačovú správu vedenie po masívnej kritike zo strany verejnosti neskôr stiahlo.

Mrzí nás, že vedenie FIIT STU odsudzuje mediálne útoky na dekana, avšak útoky na študentov sú mu ľahostajné.

Dnes, keď sme svedkami útokov na študentov, tlačové správy vedenia FIIT STU a hrdinské odsúdenia tohto správania akosi chýbajú. Nikto z vedenia či jeho fanúšikov neodsudzuje básničky, komentáre či urážky, ktorými anonymovia častujú študentov (ktorých spája fakt, že sú z iniciatívy Za Našu FIIT). Naopak, často sme svedkami toho, že zástancovia z okolia dekana nazývajú študentov zmanipulovanými.

Odsudzujeme takéto útoky a zároveň odsudzujeme myšlienky o zmanipulovaných študentoch.

Myslíme si, že za posledný rok sme jasne dokázali, že sme schopní kriticky myslieť a korektne argumentovať a komunikovať situáciu na fakulte verejnosti. Naše vyjadrenia podkladáme dôkazmi, argumentujeme slušne a nezneužívame inštitút anonymity na útoky na ľudí. Odsudzujeme takéto útoky a zároveň odsudzujeme myšlienky o zmanipulovaných študentoch.

Pýtame sa však, čo bude nasledovať? Aktuálne sme totiž v situácii, že dekan ruší spoluprácu so zamestnancami, ktorí vstupovali do štrajku. Na fakulte dochádza k slovným útokom na študentov s názorom, ktorý nie je v súlade s víziou dekana. Vedenie selektívne neodpovedá študentke pýtajúcej sa na študijné záležitosti, ktorá sa verejne postavila proti krokom dekana.

Je nám ľúto, že zástancovia vedenia a niekedy aj samotní študenti fakulty namiesto konštruktívnej diskusie útočia na študentov, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní. Nastal čas postaviť sa proti takýmto útokom.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.